Närbild på barrskog i sol

Så kan skogen nyttjas i en osäker tid

Under det gångna året har prishöjningarna på både timmer och massaved avlöst varandra, för att idag ligga på rekordnivåer. Samtidigt har kostnaden för insatsvaror varit höga och årets räntehöjningar börjar nu även slå till med full kraft när bundna lån ska sättas om. Olle Nylund, kundansvarig på Landshypotek, tipsar om vad du som skogsägare kan göra för nyttja din skog i en osäker tid och minska oron för hur likviditeten framöver kommer att bli.

Det är det minskade råvaruutbudet i spåren av Ukrainakriget och insektsskador i Centraleuropa och Nordamerika som framför allt ligger bakom prisökningarna på timmer och massaved. Sjunkande virkeslager ökar konkurrensen om råvaran i Sverige, vilket har pressat upp priserna trots att lönsamheten i industrin snarast blivit sämre. Men hur virkespriserna kommer att utvecklas framåt vet vi inte, säger Olle Nylund och tillägger att med en sjunkande lönsamhet hos industrin är känslan ändå är att risken för prissänkningar framåt är större än ytterligare prishöjningar.

På minussidan finns redan dyrare insatsvaror och har du bundna lån som nu ska läggas om kommer det kännas rejält i plånboken efter det senaste årets återkommande räntehöjningar.  Riskerar likviditeten att bli ansträngd tycker Olle att det är läge att passa på att göra uttag ur skogen.

  –  I en osäker tid är det viktigt att ha koll på likviditeten och med stigande räntor kan det bli kostsamt att finansiera sitt skogsägande med lånade pengar.  I dagsläget överstiger marknadsräntorna värdetillväxten i äldre bestånd, vilket motiverar att bekosta investeringar genom skogsuttag i stället för att låna till dem.

Dock ska du givetvis först och främst utgå från de skogliga förutsättningar du har.

  – Åtgärder i skogen ska göras i rätt tid och uttag ska inte göras enbart för att priserna är goda. Däremot bör skogsbruksplanen ses över med vilka åtgärder som står på tur under de närmsta åren. Att exempelvis tidigarelägga en avverkning med några år tycker jag kan vara motiverat av dagens prisläge. Likaså bör man se över vad man har för gallringsbestånd på tur. Med dagens massavedspriser har lönsamheten i gallringarna förbättrats avsevärt. Efter sommarens inledande torrperiod är det även viktigt att se över sina granbestånd efter nya barkborreangrepp.

Olle tipsar också om att stämma av med en ekonomisk rådgivare eller revisor inför en avverkning för att hantera eventuella skattekonsekvenser på ett bra sätt.

Avslutningsvis hälsar Olle att om du har frågor runt din skogsekonomi är du alltid välkommen att höra av dig till honom eller någon annan av Landshypoteks skogskunniga kundansvariga runt om i landet.

Kontakta mig gärna kring din skog!

Olle Nylund

Olle Nylund

Kundansvarig