Man i varselkläder sågar i ett fällt träd

Skogsfinansiering – mer än siffror och kalkyler

Intresset för skogsinnehav har ökat explosionsartat de senaste åren. Coronapandemin, möjligheten att jobba på distans, ett ökat intresse för jakt och fiske och ett generellt behov av rekreation har gjort skogen till en attraktiv plats. Samtidigt är den för många en trygg investering. Anders Nilsson på Landshypotek har ett särskilt engagemang för skogen, som han förstås delar med sina kunder. 

Landshypotek Bank är jord- och skogsägarnas bank och har varit så i nästan 200 år. Det ger en särskild insyn i allt som har med skog och mark att göra – även det som inte syns i siffror och kalkyler.

  – För många andra banker blir finansiering av skog bara en sak bland mycket annat. Men här har vi vårt fulla fokus. Vi är smalare, men spetsigare med vår erfarenhet, kunskap och intresse kring allt som har med skogsinnehav att göra, säger Anders Nilsson, kundansvarig på Landshypotek i Östersund.

Vill du låna till skog? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med finansieringen.

Skog – en långsiktig investering

Att vara en bank för skogsägare skiljer sig från traditionella banker på en rad sätt. Mest påtagligt är förståelsen och långsiktigheten, där löptiderna på lån kan vara upp mot 40 år. Långsiktigheten bygger på att Landshypotek har god insyn i verksamheten och de utmaningar som kunden kan tänkas ha – men
också skogens tillgång och utvecklingspotential som kanske inte syns i en traditionell resultaträkning.

  – Det unika med skogen är att vid sidan av marknadstillväxten så finns fotosyntesen som hela tiden driver tillväxten, men det syns ju inte i siffrorna utan är sådant man vet av erfarenhet och kunskap. 

Anders betonar samtidigt att det är ett måste att tänka långsiktigt vid investering i skog och fortsätter:

  – När man tittar i skogsbruksplanen kan man säga att ungskogar är balansräkningen och de skogar som kan
avverkas är resultaträkningen.

Ett genuint skogsintresse

De flesta på Landshypotek har ett särskilt intresse och engagemang för skogen, som de förstås delar med sina kunder. Anders Nilsson äger en släktgård från 1600-talet i Jämtland med inriktning på skog.  Det genuina intresset skapar en förståelse även för de utmaningar som kan uppstå för en nybliven – eller rutinerad – skogsägare.

  – Det händer saker hela tiden i skogen som påverkar både värdet och kassaflödet; som stormar, bränder och skadeinsekter. Då är det bra med en stabil och specialiserad bank som bidrar och skapar trygghet, menar Anders.

Marknaden för skogsförvärv har exploderat

Intresset för att köpa skog har mer eller mindre exploderat det senaste året.

  – Vi tror att det kommer fortsätta på den här vägen, med distansarbete och ökat intresse för skog och natur, säger Anders.

Allt fler ser också skog som en god långsiktig investering och vill lära sig mer och utvecklas som skogsbrukare.

– Naturligtvis kommer det traditionella skogsbrukandet stå för basen av värde och kassaflöde, där utvecklingen av nya produkter från skogsråvaran också kommer att bidra till en positiv utveckling. Om man går i köptankar eller ska ta över en gård kan man alltid vända sig till oss.

Med engagemang för skogen

Porträtt av Anders Nilsson

Anders Nilsson

Kundansvarig

Relaterade artiklar

Läs mer Man går i skogen

Tips för dig som går i skogsköpartankar - innan du slår till!

Läs mer
Läs mer Ann-Christine Hasselgren med en hund i famnen

Skogen – vår fantastiska tillgång

Läs mer
Läs mer Röda och vita villor i villaområde

Lär känna Landshypotek Bank

Läs mer