Medvetna konsumenter sparar för en hållbar framtid

Intresset för att spara hållbart ökar i Sverige. Idag är det inte bara maten som ska vara ursprungsmärkt, även sparandet ska ha en tydlig profil. 65 procent uppger i en Sifo-undersökning att de sparar eller är villiga att lägga sitt sparande i hållbara alternativ. Nya sparformer växer fram och kraven på banker och finansinstitut ökar i takt med att konsumenterna blir allt mer upplysta. Vi guidar dig bland hållbara sparformer.

Dagens konsumenter gör allt fler medvetna val. Det märks inte minst i butikshyllorna där många väljer närodlat och tittar efter miljömärkningar. Enligt Svenskt Handels Hållbarhetsundersökning från 2017 handlar 7 av 10 konsumenter miljömärkta eller etiska livsmedel varje månad. Lika stor andel anser att det är viktigt att handeln arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan. Konsumenter har stor makt att påverka och kan genom sina val driva på så att företag blir mer hållbara. Att hållbarhet blivit allt viktigare för företag visar också Svensk Handels undersökning. Tre av fyra företag säger att de arbetar aktivt med frågor kring hållbarhet, en ökning jämfört med tidigare år.

Även när det kommer till sparandet och sparpengarna har vi blivit allt mer medvetna i våra val. Enligt en Sifo-undersökning, på uppdrag av Swedbank Robur, säger 65 procent att de sparar eller är villiga att lägga sitt sparande i det som upplevs som hållbara alternativ och har de senaste åren blivit en allt viktigare fråga för bank- och finansbranschen.

– Det hänger dels ihop med det ökade intresset för hållbarhet från både stora pensionsförvaltare och privatkunder och dels att vi sett ett ökat tryck från regeringens sida, som vill att det ska vara lätt att spara grönt, säger Emma Sjöström, forskare inom hållbar finans på Handelshögskolan i Stockholm.

Kan sparandet på bankkontot göra någon skillnad?

– Dina sparpengar används i hög grad till utlåning och då kan det ju vara intressant att ta reda på vad pengarna lånas ut till. Då banker omgärdas av sekretess kan det vara svårt att få reda på exakt hur utlåningen ser ut men det du kan göra är att titta på vilka policies banken har och vad banken har för inriktning i övrigt, säger Emma Sjöström.

Kundernas val gör således skillnad. Undersökningar visar att kunderna ger högt hållbarhetsbetyg till banker som är etiska och transparenta, som levererar samhällsnytta och ligger långt framme när det gäller miljö.

 – Banker måste precis som andra företag vara etiska och hållbara ur flera perspektiv för att vinna och behålla kundernas förtroende. Förväntningarna har ökat de senaste åren i takt med att medvetenheten har ökat i samhället. Det är bra att kunderna allt mer tittar på vad bankerna står för och hur bankerna presenterar sitt arbete för hållbarhet ur ett bredare perspektiv, säger Martin Kihlberg, Hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Navigera rätt bland gröna fonder

För den som vill komplettera banksparandet med fonder finns i dag en mängd hållbarhetsfonder som tar hänsyn till frågor som miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik. Att hitta rätt bland alla fonder är inte helt lätt men det finns verktyg och märkningar som kan fungera som vägledning.

– Om du inte orkar eller har tid att sätta dig in i olika fonders innehåll men ändå vill ha ett långsiktigt hållbart sparande kan du välja en Svanen-märkt fond, säger Emma Sjöström.

Den som är villig att göra lite research kan till exempel använda sig av Morningstar Sustainability Rating, som granskar och jämför fonder baserat på deras hållbarhetsprestanda. Ett annat verktyg är Hållbarhetsprofilen (ett slags faktablad), där fondbolagen själva beskriver hur deras fond tar hänsyn till miljön,  om fonden avstår från att investera i vissa branscher och om den använder vissa miljökriterier för att bolag ska få ingå.

Gröna obligationer

Även räntefonder kan ha en hållbarhetsprofil. Räntefonder handlar bland annat med obligationer som ges ut av större företag. Genom att fonden ställer krav på företag och väljer bort deras obligationer om de inte lever upp till kraven så riskerar bolagen att minska sin tillgång till kapital, vilket kan bli kännbart. Efter att efterfrågan på gröna obligationer skjutit i höjden de senaste åren finns det idag också möjlighet för privatpersoner att investera i gröna obligationsfonder. Pengarna öronmärks åt olika former av miljöprojekt, det kan till exempel handla om förnyelsebar energi eller klimatsmart infrastruktur.

Koll på pensionen

Det är inte bara dina sparpengar som kan placeras hållbart. Premiepensionen, PPM, ger dig också ett val. Det finns ett stort antal fonder att välja bland på Pensionsmyndighetens fondtorg, vill du ha en fond som tar miljö- och/eller etisk hänsyn ska du välja en fond som är märkt med symbolen M/E.

– Vi märker att allt fler blir kunder hos oss för att de gör medvetna val. Vi står för något annat och genom att vara kund hos oss är man med och bidrar till att bibehålla och utveckla de svenska landsbygderna med välskötta skogar och svenskproducerad mat, säger Martin Kihlberg.

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Läs mer

Tre snabba frågor om sparräntan

Läs mer
Läs mer

Så får du koll på olika räntor

Läs mer