Om du inte är nöjd

För oss är det viktigt att du är nöjd med vårt bemötande och våra tjänster. Om du känner dig missnöjd eller tycker att något inte har gått rätt till vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig så ska vi se till att hjälpa dig.

Kontakta i första hand den som tagit hand om ditt ärende

Förhoppningsvis kan ni tillsammans reda ut vad som har hänt och hitta en lösning som du känner dig nöjd med. Saknar du kontaktuppgifter är du välkommen att ringa Kundservice 0771-44 00 20, öppet vardagar klockan 8.00 – 17.00. De hjälper dig att komma rätt.

Kontakta i andra hand vår Klagomålsansvarige

Om du, efter att ha varit i kontakt med den som initialt tog hand om ditt ärende, är missnöjd med lösningen eller med det beslut som fattades är du välkommen att kontakta vår Klagomålsansvarige genom att skriva till:

Landshypotek Bank AB
Klagomålsansvarig
Box 114
581 02 Linköping

Vi återkommer till dig så snart som möjligt, senast inom fjorton dagar.

Råd och hjälp utanför Landshypotek Bank

Privatpersoner

Om du är privatperson finns det många ställen du kan vända dig till för att få råd och hjälp från någon oberoende organisation eller myndighet.

Konsumentvägledaren i din hemkommun

Lämnar kostnadsfritt information och råd i bankfrågor. Kontaktuppgifter till din lokala konsumentvägledare finns på www.konsumentverket.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger objektiv och kostnadsfri rådgivning i bankfrågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Telefon 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumentverket

Lämnar kostnadsfritt konsumentupplysning genom Hallå Konsument
www.hallakonsument.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet med en opartisk roll. De prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av konsumenter. De har ingen rådgivning.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08-508 86 000
www.arn.se

Allmän domstol

En tvist kan prövas i allmän domstol. Det kan vara bra att anlita ett ombud som kan hjälpa till med en bedömning av ärendet och bistå med rådgivning angående möjligheterna att nå framgång i domstol.

Allmän Domstol
551 81 Jönköping
Telefon 036-16 57 21
www.domstol.se

Enskilda näringsidkare och juridiska personer

För enskilda näringsidkare och juridiska personer finns möjligheten att bland annat vända sig till den egna branschorganisationen eller till allmän domstol. För kontaktuppgifter se ovan.