Grusväg och rapsfält, Skåne.

Förslag inför Regionmöten 2022

Alla regioners förslag inför årets möten

Här kan du ta del av de regionala valberedningarnas och andras eventuella förslag och motioner inför Regionmötena 2022. Förslagen publiceras löpande vart efter de kommer in

Gotland

Ordförande för regionmöte 2022: 
Martin Kihlberg

Vice ordförande för regionmöte 2022:

Fredrik Smitterberg
                         
Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är sju st.

Valda styrelseledamöter med mandattid till 2023:
Elof Nilsson, Hall
Jeanette Åkerblom-Adler
Åsa Gustavsson, Hemse 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Charlotte Bendelin, nyval
Eva Ingemarsson, Martebo, omval 
Fredrik Smitterberg, Levide, omval
Ola Eriksson, Etelhem, omval

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Fredrik Smitterberg, Levide, omval till 2023

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:

Ordinarie:  Jeanette Åkerblom-Adler och Ola Eriksson
Suppleant:  Fredrik Smitterberg och Eva Ingemarsson

Förslag till regional valberedning:
Ola Jakobsson, ordförande                           
Hanna Ahlsten, ledamot
Lars Farinder, ledamot
Markus Westberg, förslagställare    

Gävle-Dala

Ordförande för regionmöte 2022: 
Elisabeth Pettersson

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Michael Arvidsson  
                    
Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är sex st.

Valda ledamöter till 2023:
Aron Westlin 
Markus Johansson
Mats Hägglund 

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Erika Pershagen, omval
Marit Ottosson Svensson, omval 
Pär Sahlin, omval

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Aron Westlin, omval

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Aron Westlin och Markus Johansson
Suppleant: Mats Hägglund och Erika Pershagen 

Förslag till regional valberedning:
Bo Fredriksson, ordförande
Carin Bratt, ledamot     
Maria Wikblom, ledamot
Ännu ej beslutat, förslagställare               

Mitt

Ordförande för regionmöte 2022: 
Anders Öhberg, Umeå

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Torbjörn Wenneberg, Tavelsjö
                         
Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är sex st.

Valda ledamöter till 2023:
Håkan Antonsson, Åre
Kent Fredriksson, Kramfors 
Lars Nathanaelsson, Östersund

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Emma Zeiger, Örnsköldsvik, Omval
Lotten Rapp, Ånge, Nyval
Märet Rusk-Feitkenhaur, Östersund, Nyval

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Kent Fredriksson, Omval

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie:  Kent Fredriksson, Emma Zeiger och Lars Nathanaelsson
Suppleanter: Håkan Antonsson,  Märet Rusk-Feitkenhaur och Lotten Rapp

Förslag till regional valberedning:
Monika Jakobsson, ordförande och föredragare     
Esbjörn Olofsson, ledamot
Frida Bylund, ledamot
Joacim Lindström, ledamot, nyval  

 

Mälarprovinserna

Ordförande för regionmöte 2022: 
Henrik Schmiterlöw

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Martina Schagerlund

Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är sju st.

Valda ledamöter till 2023:
Jakob Von Engeström (för 2 år) Nyval 
Kajsa Wejåker, Boksta, Vittinge (för 2 år) Omval 
Karin Andersson, Vrena-Berga i Vrena (för 2 år) Omval 

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Bo Lemar, Ånhammar,, omval
Louise Änggård, Margretelund i Åkersberga, omval 
Martin Ohlson, Segerhult Eriksholm i Julita, omval 
Robert Ihrsén, Frösthults-Skena i Fjärdhundra, omval

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Bo Lemar, nyval

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Jakob von Engeström, Robert Ihrsén, Kajsa Wejåker, Bo Lemar, Karin Andersson   och 

Suppleant: Louise Änggårdh, Martin Ohlson, Martina Schagerlund, Axel Bergquist, Henrik Schmiterlöw

Förslag till regional valberedning:
Sören Kihlberg, ordförande      
Axel Bergqvist, ledamot
Henrik Schmiterlöw, ledamot
Lennart Jansson, ledamot
Martina Schagerlund, ledamot

Norr

Ordförande för regionmöte 2022: 
Torbjörn Wennebro

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Anders Öhberg

Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är sex st.

Valda ledamöter till 2023:
Björn Winsa, Luleå
Christina Forsgren, Lycksele
Jonas Nygren, Vännes

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:

Jennie Hellman, Boden, omval 
Johan Lundbäck, Kalix, nyval
Mats Lundberg, Skellefteå, nyval 

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Jennie Hellman

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Jennie Hellman och Björn Winsa
Suppleant: Christina Forsgren och Mats Lundberg

Förslag till regional valberedning:
Mats Juhlin, ordförande     
Roger Levander, ledamot
Svarte Swartling, ledamot
Carina Forslund, ledamot

Inkomna motioner

Motion nr. 1 inkl. motionssvar 

Skåne

Ordförande för regionmöte 2022: 
Karin Andersson

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Stig Lundström
                         
Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är sju st.

Valda ledamöter till 2023:
Eva Karin Olin Hempel (för 2 år) Omval
Stig Lundström (för 2 år) Omval

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Bo Göran Hansen, nyval
Conny Fagerström, omval
Marianne Andersson, omval
Peter Knutsson, omval

Valberedninges förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2023:
Håkan Magnusson, fyllnadsval

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Stig Lundström, omval

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Bo Göran Hansen, Eva Karin Olin Hempel, Håkan Magnussson, Peter Knutsson och Stig Lundström 
Suppleant: Conny Fagerström, Sven Fajersson och Anna Khilén Larsson

Förslag till regional valberedning:
Nils Silfverschöld, ordförande
Anna Kihlén Larsson, ledamot
Ann-Britt Karlsson, ledamot      
Sven Fajersson, ledamot
Helén Rosengren, förslagställare


Småland m.fl provinser

Ordförande för regionmöte 2022: 
Charlotte Önestedt

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Magnus Carlsson
                         
Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är 10 st.

Valda ledamöter till 2023:
Charlotte Malmqvist, Växjö 
Jonas Bäckman, Laholm
Lars- Inge Gunnarsson, Laholm
Magnus Carlsson, Eksjö 
Per Ericsson, Karlskrona 
Sandra Andersson, Kalmar

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Börje Jansson, Markaryd, omval
Fredrik Nillson, Eksjö, omval
Kristin Johansson, Ruda, omval
Rolf Fransson, Växjö, nyval

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Börje Jansson, Jonas Bäckman, Kristin Johansson, Magnus Carlsson, Per Eriksson, Rolf Fransson och Sandra Andersson

Suppleant: Lars-Inge Gunnarsson, Fredrik Nilsson, Charlotte Malmqvist, Anders Linnér, Peter Andersson, Gustav Schaefer, Mats Abrahamsson

Förslag till regional valberedning:
Marcus Henrysson, ordförande   
Anders Linnér, ledamot
Gustav Schaefer, ledamot
Mats Abrahamsson, ledamot
Peter Andersson, ledamot
Jonas Bäckman, förlsgställare

Väst

Ordförande för regionmöte 2022: 
Elof Jonsson

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Sofia Kämpe
                     
Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är åtta st.

Valda ledamöter till 2023:
Malin Indebetou, Hjo 
Peter Tagesson, Ulricehamn 
Roland Höckert, Lidköping 
Ulf Ohlsson, Kungsbacka

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Anders Wallskog, Töreboda, omval
Håkan Östlund, Kungälv, omval
Malin Brättemark, Vara, omval
Tomas Andersson, Falkenberg, omval

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Ulf Ohlsson, omval

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Anders Wallskog,  Malin Brättemark, Malin Indebetou, Peter Tagesson, Roland Höckert, Tomas Andersson och Ulf Ohlsson
Suppleant: Håkan Östlund, Knut Indebetou, Svante Kaijser, Catarina Bengtsson, Anna Berg, Sture Gustavsson och Christina Dahl

Förslag till regional valberedning:
Knut Indebetou, ordförande   
Catarina Bengtsson, ledamot            
Christina Dahl, ledamot       
Svante Kaijser, ledamot
Ej föreslagen , förslagställare

Wermland

Ordförande för regionmöte 2022: 
Karin Andersson

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Bernt Karlernäs
                         
Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är fem st.

Valda ledamöter till 2023:
Bernt Karlernäs
Per-Eric Johansson 
Sintija Kullander 

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Erik A Eriksson, omval 
Marie Larsson, omval

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Bernt Karlernäs, omval

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Bernt Karlenäs,  Marie Larsson och Sintija Kullander
Suppleant: Per-Eric Johansson, Johan Svantesson och  Bengt Edsgård

Förslag till regional valberedning:
Bengt Edsgård, ordförande       
Johan Svantesson, ledamot      
Thomas Eriksson, ledamot   
Ingemar Olsson, förslagställare   

Örebro

Ordförande för regionmöte 2022: 
Catharina Åbjörnsson Lindgren, Stockholm

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Lars-Johan Merin, Lindesberg
                         
Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är åtta st.

Valda ledamöter till 2023:
Erik Persson, Nora 
Thomas Pålstam, Hallsberg 

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Cecilia Thorsén, Lindesberg, nyval
Magdalena Wahlström, Kumla, nyval
Cristofer Carlander, Finnerödja, omval
Johan Paulsson, Örebro, omval
Lars-Johan Merin, Lindesberg, omval
Richard Folin, Arboga, omval

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Lars-Johan Merin 

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Erik Persson, Christofer Carlander och Johan Paulsson
Suppleant: Richard Folin och Thomas Pålstam

Förslag till regional valberedning:
Rickard Axdorff, ordförande 
Ida Prejer, ledamot
Therese Erneskog, ledamot 
Ännu ej föreslagen, förslagställare

Östgöta

Ordförande för regionmöte 2022: 
Charlotte Önnestedt

Vice ordförande för regionmöte 2022:
Magnus Wallin
                         
Förslag på antal ledamöter i styrelsen:
Valberedningens förslag är nio st.

Valda ledamöter till 2023:
Claes Mattsson, Linköping 
Johan von Kantzow, Söderköping
Katarina Karlberg, Söderköping 
Sarah Hamilton-Widegren, Mjölby
Tomas Engdahl, Kinda

Valberedningens förslag på styrelseledamöter med mandattid till 2024:
Bodil Abelsson, Mjölby, omval
Carl-Fredrik Isaksson, Linköping, omval
Christian Örup, Boxholm, omval
Håkan Lundgren, Västervik, omval

Valberedningens förslag på ordförande i regionstyrelsen:
Johan von Kantzow, omval

Valberedningens förslag till fullmäktige föreningsstämman:
Ordinarie: Johan von Kantzow,  Carl-Fredik Isaksson, Bodil Abelsson och Håkan Lundgren

Suppleant: Tomas Engdahl, Sarah Hamilton-Widegren, Katarina Karlberg, Christian Örup, Claes Mattsson 

Förslag till regional valberedning:
Peter Borring, ordförande       
Magnus Jonsson, ledamot 
Peter Karlsson, ledamot
Charlotte Önnestedt, förslagställare