Lantbruksfastighet med nyskördad vall intill sjö ochskog

Rösten

För våra kunder

Som jord- och skogsbrukarnas egen bank är det självklart för oss att aktivt engagera oss i frågor som har en direkt eller indirekt påverkan på förutsättningarna att bruka och äga jord och skog. Vi gör det för och tillsammans med våra kunder. 

Vår röst för jord-och skogsbrukarna

Vi ägs av våra kunder inom jord och skog och finns till för att kunna möjliggöra ett konkurrenskraftigt jord-och skogsbruk i Sverige. Av den anledningen är det naturligt för oss att vara engagerade i de frågor som rör spelplanen för svenska jord-och skogsbrukare. Att köpa en lantbruksfastighet och bedriva jord-och skogsbruk är en långsiktig investering och satsning. Därför är det avgörande att spelreglerna är tydliga, såväl för kunden som för oss som bank. 

Några av de frågor som vi engagerat oss i den senaste tiden rör finansiella regelverk från EU bland annat taxonomin, skogsstrategin och LULUCF. Vår viktigaste hållning i frågorna har varit att undvika att regelverken slår oproportionerligt mot mindre företagare (enskilda skogsägare) så att de inte hämmar en redan fungerande och hållbar näring. Vi engagerar oss genom att svara på öppna remissrundor, skapa förutsättningar för gemensamma tolkningar tillsammans med andra banker och föra fram utmaningar och vår oro i media.

 

Vår röst för bolånetagarna

I snart fem år har vi varit en aktör på bolånemarknaden – en marknad som utgör 80 procent av hushållens skulder. För oss har transparens och möjlighet till aktiva val varit ledord. Vi har därför sedan starten haft en öppen och transparent prissättning så att bolånetagare enkelt kan jämföra alternativ. Här har vi som banker ett gemensamt ansvar att göra det lätt för bolånetagare att förstå sina villkor och att smidigt byta bank.