Informationstillfällen

Här presenteras publiceringsdatumen för finansiella rapporter under 2021. 

Bokslutskommuniké 2020 - Landshypotek Bank 3 februari
Årsredovisning 2020 - Landshypotek Bank

19 mars

Årsredovisning 2020 - Landshypotek Ekonomisk Förening 22 mars
Bolagsstämma - Landshypotek Bank  28 april
Föreningsstämma - Landshypotek Ekonomisk Förening 28 april
Delårsrapport Q1 - Landshypotek Bank  5 maj
Delårsrapport Q2 - Landshypotek Bank  22 juli
Delårsrapport Q3 - Landshypotek Bank  1 november

 

Kontakta oss