Informationstillfällen

Här presenteras stämmodatum och publiceringsdatumen för årets finansiella rapporter.

2023

Bokslutskommuniké 2022 - Landshypotek Bank 3 februari
Årsredovisning 2022 - Landshypotek Bank 17 mars
Årsredovisning 2022 - Landshypotek Ekonomisk Förening 20 mars
Bolagsstämma - Landshypotek Bank  20 april
Föreningsstämma - Landshypotek Ekonomisk Förening 20 april
Delårsrapport Q1 2023 - Landshypotek Bank  5 maj
Delårsrapport Q2 2023 - Landshypotek Bank  26 juli
Delårsrapport Q3 2023 - Landshypotek Bank  1 nov

Kontakta oss