Informationstillfällen

Här presenteras stämmodatum och publiceringsdatumen för årets finansiella rapporter.

2022

Bokslutskommuniké 2021 - Landshypotek Bank 4 februari
Årsredovisning 2021 - Landshypotek Bank

23 mars

Årsredovisning 2021 - Landshypotek Ekonomisk Förening 24 mars
Bolagsstämma - Landshypotek Bank  28 april
Föreningsstämma - Landshypotek Ekonomisk Förening 28 april
Delårsrapport Q1 2022 - Landshypotek Bank  4 maj
Delårsrapport Q2 2022- Landshypotek Bank  21 juli
Delårsrapport Q3 2022 - Landshypotek Bank  2 november

2023

Bokslutskommuniké 2022 - Landshypotek Bank 3 februari
Årsredovisning 2022 - Landshypotek Bank 17 mars
Årsredovisning 2022 - Landshypotek Ekonomisk Förening 18 mars
Bolagsstämma - Landshypotek Bank  20 april
Föreningsstämma - Landshypotek Ekonomisk Förening 20 april
Delårsrapport Q1 2023 - Landshypotek Bank  5 maj
Delårsrapport Q2 2023 - Landshypotek Bank  26 juli
Delårsrapport Q3 2022 - Landshypotek Bank  1 nov

Kontakta oss