Kapitalinstrument

Det här är de instrument för primärkapitaltillskott samt i supplementärkapital som emitteras av Landshypotek Bank.

ISIN Valuta Volym (mn) Emissionsdatum Dokument
SE0013104445 (Tier 2)
SEK 600m 2021-03-03 EMTN800
 XS1587840098 (AT1) SEK 700m 2017-03-29 Standalone Prospectus

Beskrivning av de viktigaste delarna i kapitalinstrumenten i enlighet med artikel 437.1(b) i tillsynsförordningen ((EU) nr 575/2013) och artikel 3 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013.