Rating

Landshypotek Bank har kreditbetyg från Standard & Poor's och Fitch Ratings, två ledande globala kreditvärderingsinstitut. 

Landshypotek Banks rating för säkerställda obligationer

Standard & Poor's

  • AAA

Landshypotek Banks bolagsrating

Fitch Ratings

  • Short term F1
  • Long term A
  • Outlook stable

Standard & Poor's

  • Short term A-1
  • Long term A 
  • Outlook negative

Läs mer om rating