Medarbetarskapsprinciper

Medarbetarskapsprinciper

Det är medarbetarna själva som tillsammans har arbetat fram de medarbetarskapsprinciper som är levande i den dagliga verksamheten.

Som medarbetare på Landshypotek Bank agerar vi med

  • Kunddriv
  • Handlingskraft
  • Glädje
  • Tillsammans

Som ledare på Landshypotek Bank agerar vi

  • Respektfullt
  • Modigt
  • Inspirerande
  • Synligt

Landshypotek Bank är en värderingsdriven bank där medarbetarna lever efter principerna. De märks i det vi gör och hur vi agerar varje dag. Som Landshypotekare kan du förvänta dig en öppen tillåtande kultur där alla bidrar och har förväntningar på dig att du gör det samma.