Regionmöten

Regionmöte 2020

De ordinarie regionmötena som ställdes in på grund av den rådande Corona-situationen ersattes av telefonmöten som genomfördes 3-7 april.

Årets regionmöten är nu genomförda

− Inget är omöjligt för bönder, som Rickard Axdorff, förtroendevald i Örebro, sa efter ett kort men väl genomfört regionmöte.

De regionmöten som var planerade att hållas mellan den 16 och 23 mars fick på grund av den situation vi befinner oss i ställas in. Nytt beslut fattades att genomföra mötena, men i en form anpassad efter den rådande situationen i samhället.

Med ett stort engagemang och i en avskalad form har årets elva regionmöten nu genomförts. Valberedningarnas förslag togs med acklamation och vi kan hälsa tio nyvalda ledamöter till våra regionstyrelser välkomna.

− Det är viktigt att fortsätta arbetet och driva den demokratiska processen vidare även i dessa exeptionella tider, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Nyvalda ledamöter i regionstyrelserna 2020

Erica Pershagen, Gävle-Dala
Louise Änggård, Mälarprovinserna
Jenny Hellman, Norr
Peter Knutsson, Skåne
Sandra Andersson, Småland
Charlotte Malmqvist, Småland
Marie Larsson, Wermland
Malin Indebetou, Älvsborg
Erik Persson, Örebro
Richard Folin, Örebro

Här kan du läsa en kort presentation av var och en av dem

Nominera och motionera till vårens regionmöten

Nu kan du nominera och motionera till vårens digitala regionmöten. Du som medlem kan både nominera medlemmar till förtroendevaldaroller och givetvis också motionera för utveckling av vår förening. Dina nomineringar och motioner behöver vara inskickade senast den 31 januari 2021.

Läs mer