Allt fler nöjda med att semestra hemma

Hela 60 procent av svenskarna uppger att de gärna tillbringar semestern hemma. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2018. Detta visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank.

Barn i vattenspridare

På ett år har andelen svenskar som svarar att de instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag tillbringar gärna semestern hemma” gått från 51 procent till 60 procent. Ökningen är störst bland dem som bor i bostadsrätt.

– Det är en markant ökning på bara ett år. Den senaste tidens klimatdebatt och den allt svagare kronan kan vara något av det som ligger bakom den stora förändringen och att allt fler är positiva till att tillbringa semestern hemma, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med ansvar för bolån och sparande på Landshypotek Bank.

Viljan att semestra hemma skiljer sig åt utifrån vilket boende man har. Nästan sju av tio villaägare (67 procent) uppger att de gärna tillbringar semestern i villan. Samtidigt kan många som bor i bostadsrätt också de tänka sig att spendera semestern hemmavid. Nästan hälften (46 procent) säger här att de gärna tillbringar semestern hemma. Det är en ökning med 35 procent jämfört med året innan.

Så trivs vi i våra hem på semestern

"Jag tillbringar gärna min semester hemma". Andel som svarat "instämmer helt" eller "instämmer delvis":

 

 

2018

2019

Totalt

51 %

60 %

Villa

58 %

67 %

Bostadsrätt

34 %

46 %

Fakta om undersökningen:

  • Novus Sverigepanel, webbenkät med ett representativt urval för befolkningen
  • År 2018 svarade 2915 personer på undersökningen och år 2019 svarade 2945 personer
  • Fältperiod 30 april - 19 maj 2019

Om Landshypoteks Banks Boendebarometer:

Landshypotek Banks Boendebarometer är en återkommande rapport där Landshypotek Bank tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Rapporten ger en unik insikt i hur svenskarna ser på sina bostäder, vilka parametrar man värdesätter högst och hur man ser på sin bostadsfinansiering.