Porträtt av Sofia Ramgren

SLU-studenten Sofia Ramgren tilldelas Landshypotek Banks stipendium 2019

Varje år bidrar Landshypotek Bank till ett stipendium för framstående studenter vid SLU i Alnarp. I år tilldelas Sofia "Tappskoo" Ramgren stipendiet för framgång i sina flitiga studier på Lantmästarprogrammet.

Stipendiet delades nyligen ut till Sofia Ramgren i samband med en ceremoni på Alnarp där Landshypotek Bank deltog. Motiveringen till stipendiet löd:

”Sofia Ramgren har vid avgångsexamen från Lantmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, för flit och framgång i studierna erhållit Landshypotek Banks ekonomistipendium på 8000 kr.”

Landshypotek Bank gratulerar Sofia Ramgren till framgången med studierna och önskar stort lycka till i framtiden.