Årets regionmöten i Landshypotek sätter samverkan mellan lantbrukare i fokus

Nu är det åter dags för Landshypoteks årliga regionmöten som samlar jord- och skogsbrukare från hela landet. Detta efter en sommar där torka och skogsbränder visat på vikten av utvecklade samarbeten mellan lantbrukare.

Kor i hage

Att ett gott samarbete var avgörande för lantbrukarna i hanteringen av sommarens torka var tydligt i Landshypotek Banks senaste upplaga av Lantbrukspanelen. Cirka tre av fyra paneldeltagare, professionella jord- och skogsbrukare runt om i landet, uppgav att samarbetet med andra lantbrukare hade ökat under sommaren. Det var en viktig del i att lyckas klara den prövning som torkan innebar.

Landshypotek och Landshypoteks regionmöten handlar om samverkan.

– Ingen förstår bättre medlemmarnas möjligheter och utmaningar än de som arbetar i samma miljö. Vi på Landshypotek delar själva våra kunders och medlemmars vardag. När vi nu samlas till regionmöten är det viktigt med information om banken och föreningens verksamhet, men framförallt är det en möjlighet för lantbrukare att knyta viktiga nätverk i sitt närområde, utbyta erfarenheter och att bara träffas. Goda samarbeten mellan jord- och skogsbrukare var avgörande för att klara sommarens prövningar, och goda samarbeten har varit en grundsten för Landshypotek allt sedan vi bildades 1836. Våra regionmöten ligger helt i linje med den tanken, säger Per-Olof Hilmér, ordförande, Landshypotek Ekonomisk förening.

Landshypotek Bank ägs av en av Sveriges största ekonomiska kooperationer och är unik som medlemsägd bank. Landshypotek Ekonomisk Förening, bankens ägarorganisation, har 39 000 medlemmar från hela landet som är verksamma inom jord och skog. Varje år bjuder föreningen in till en rad regionmöten runtom i Sverige där medlemmarna får möjlighet att samlas, utbyta idéer, lyssna till intressanta föredrag och ta del av vad som händer i föreningen och banken. Under mötet presenteras även föreningens förslag till utdelning till medlemmarna. Utdelningen beslutas sedan på stämman i maj.

Årets första regionmöte hålls i Jönköping lördagen den 16 mars. Det följs av ytterligare tio möten från Älvsbyn i norr till Lund i söder. Se alla möten här.

Utöver mötesförhandlingar, diskussioner om verksamhetens kärnfrågor och förslag till utdelning 2019, ges det även tillfälle att lyssna till intressanta föredrag om allt från papperstillverkning till solenergi, och talare som skådespelaren Sven Melander, entreprenören Stefan Stolt som var grisbonde i Junsele och blev växtodlare i Ukraina, och Tomas Larson som gått från att vara mjölkbonde till att bli whiskey-producent.

– Regionmötena ger oss fantastiska tillfällen att möta och ha en direktdialog med våra kunder. Vi kommer från ett år där vi jobbade intensivt för att vara nära våra kunder i en tid som för många upplevdes som prövande. Med regionmötena får vi möjlighet att ha direktkontakt med flera tusen lantbrukare under en vecka. Det är en viktig vecka både för mig och oss på banken, säger Per Lindblad, VD, Landshypotek Bank.

Allt om årets möten