Bolåneutmanaren Landshypotek Bank fortsätter visa konkurrenskraftiga snitträntor för augusti

Landshypotek Bank fortsätter att sticka ut på bolånemarknaden genom att både vara en annorlunda bank och ha ytterst konkurrenskraftiga räntor. Under månaden har banken ytterligare sänkt räntorna på längre bindningstider. Snitträntan för nya bolånekunder för lån med tre års bindningstid var under augusti 1,11 %.

I många jämförelser har Landshypotek Bank stuckit ut genom att erbjuda Sveriges i stort sett lägsta snitträntor på korta bindningstider. Nu kan banken visa låg genomsnittsränta även för lån med längre bindningstider.

Under augusti var snitträntan för bankens bolån med tre års bindningstid 1,11 %, en sänkning med 20 punkter jämfört med juli. Genomsnittsräntan för lån med 5 års bindningstid var på 1,26 %, en sänkning jämfört med juni på 37 räntepunkter. Landshypotek Banks genomsnittsränta för tre månaders räntebindning låg på 1,25 %, för 1 år på 1,19 % och 2 år på 1,20 %.

– Kunderna lever i en bra tid för att sänka sina bolånekostnader genom att söka sig nya alternativ på marknaden. Nu finns mycket starka alternativ för den som vill binda delar eller hela sitt lån bland de kunder som kommer till oss, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Under våren har räntorna sjunkit hos i stort sett samtliga banker. Så sent som i slutet av augusti var Landshypotek Bank en av de första på marknaden med att sänka samtliga räntor på lån med bindningstider på ett år och längre. Med de sänkningarna ligger bankens bästa ränta på löptider från tre månader till fem år på 1,19 % eller lägre. Lägst ränta har nu bolån med tre års bindningstid med en bästa ränta på 1,09 %, och gäller effektiv ränta med en belåningsgrad upp till och med 60 %.

Landshypotek Bank har en lång tradition av utlåning men är sedan hösten 2017 ny som bolånebank för villakunder. Banken har en trygghet som kommer av lång erfarenhet av att låna ut pengar, konkurrenskraftiga villkor, en enkel och modern digital ansökan, och en strävan efter ett rikare liv i hela landet. Landshypotek Banks räntesättning för bolån är helt öppen och gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder. Det har lockat tusentals nya bolånekunder till banken som fortsatt att växa på bolånemarknaden under första halvåret 2019. Landshypotek Bank har nu lånat ut över fem miljarder kronor till svenska villaägare runt om i landet.

– Eftersom vi är en bank som vågar vara lite annorlunda, med ett hjärta som klappar för ett rikare liv i hela landet, känns det fantastiskt med så positiv respons från så många nya kunder. Jag tror att allt fler bolånekunder uppskattar kombinationen av en riktigt bra ränta och en bank med sunda värderingar som konkret bidrar till hållbar utveckling i hela Sverige, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Se alla våra boräntor här.

Kontakta för ytterligare information, intervjuförfrågningar och kommentarer:

Jonas Feinberg, presskontakt, mobil. 070-349 24 10 alt. jonas.feinberg@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank:
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en av de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 39 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige.