Bolåneutmanaren Landshypotek Bank visar konkurrenskraftiga snitträntor för juli

Landshypotek Bank fortsätter att växa på bolånemarknaden genom att både sticka ut som en annorlunda bank på svensk bankmarknad och ha ytterst konkurrenskraftiga räntor. Under juli lånade banken i snitt ut till en ränta på 1,25 % på tre månaders bindning. Genomsnittsräntan för lån med två års bindning var 1,23 % och 1,31 % på räntan med tre års bindning.

Landshypotek Bank har en lång tradition av utlåning men är sedan hösten 2017 ny som bolånebank för villakunder. Nu har banken lånat ut fem miljarder kronor till svenska villaägare runt om i landet.

– Det finns en öppenhet där en del bankkunder söker något nytt på svensk bankmarknad. Vi står för samma trygghet och erfarenhet av utlåning som andra banker, men har en helt annan grund för vår bank och därmed värderingar som många uppskattar. Vi har lyckats ha mycket konkurrenskraftiga räntor och kunderna upplever den digitala ansökan som ytterst smidig, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Det kunde dock vara fler bankkunder som prövade nytt. Bolån utgör en stor del av de flestas privatekonomi, men trots det stannar många kvar hos sin befintliga bank även om det finns mycket att vinna på att flytta sitt bolån. Många ser bara över sina lån när de byter bostad. Men det är numera enkelt att flytta bara lånet, även om man bor kvar.

– Hos oss är det bara att gå in när som helst på dygnet och påbörja en ansökan. Du får direkt besked om vilken ränta du kommer att få utifrån ditt lånebehov och helt utan krav på merförsäljning av andra banktjänster, förklarar Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Många jämförelser visar att Landshypotek Bank under det senaste året i stort haft Sveriges lägsta snitträntor på korta bindningstider. Efter räntehöjningen hos i stort sett samtliga banker vid årsskiftet har räntorna åter kommit neråt. Landshypotek Bank sänkte sedan räntorna under våren och förbättrade erbjudandet genom att möjliggöra för fler att få den bästa räntan, som nu gäller för bolån för nya kunder med upp till 60 % belåningsgrad.

– Kunderna uppskattar att vår räntesättning är helt öppen och gäller för alla våra bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta vi kan erbjuda, berättar Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Se alla räntor här