Digital ansökan – en ny väg för jord- och skogsbrukskunder att låna på banken

Som första bank i Sverige har Landshypotek Bank öppnat upp för digitala låneansökningar för jord- och skogsbrukskunder. Med det vill vi öka kundnyttan och bankens tillgänglighet för den som söker finansiering inom jord och skog. Testperioden gick över förväntan och togs emot väl av kunderna. Nu har vi gjort flera förbättringar och breddar ansökan för fler kunder.

Precis före sommaren öppnade vi en digital möjlighet även för jord- och skogsbrukskunder att ansöka om lån. Vi valde att ha en öppen provperiod, d.v.s. öppna i mindre skala, göra löpande förbättringar med återkoppling från kunder och inte att aktivt marknadsföra oss. Ändå är det många som hittat till oss.

Med den digitala ansökan ökar vi bankens tillgänglighet för dig som jord- och skogsbrukskund. Nu kan du närsomhelst vid en tidpunkt som passar dig bäst göra en låneansökan. Du behöver varken besöka eller ringa till något bankkontor, men självklart finns vi fortsatt tillgängliga både lokalt och telefon ifall att du föredrar den personliga kontakten eller har några frågor.

Nu gör vi flera förbättringar och öppnar upp för fler
Systemet har nu trimmats systemet ytterligare, och breddats till att omfatta fler kunder.