Konsekvenserna av förra sommarens extremtorka

Ekonomiska problem, uppskjutna investeringar och depression. Åtta av tio större lantbrukare upplevde att de drabbades av förra sommarens torka. En undersökning från Landshypotek Bank visar att torkan även slog psykiskt mot Sveriges lantbrukare.

Nu är sommaren här och många funderar över årets skördar. Direkt efter förra årets extremtorka lät Landshypotek Bank genomföra en undersökning om hur svenska bönder upplevde situationen den gångna sommaren. Av de svarande med över 50 hektar åker uppgav 40 % att investeringar måste skjutas upp, 24 % att de fick stora ekonomiska problem och 8 % att deras psykiska hälsa påverkades så negativt att de blev väldigt deprimerade.

Ännu dystrare var bilden bland större djurhållare, där var tredje rapporterade stora ekonomiska problem och nästan fyra av tio befarade uppskjutna investeringar. Utifrån region är det lantbrukarna i Götalands södra slättbygder som sticker ut. Där svarade hälften av lantbrukarna att de måste skjuta upp investeringar.

– Undersökningen påminner om att uppgiften som lantbrukare är väldigt nära och personlig. Ofta pratar vi om ekonomin men torkan pressade hela verksamheter och påverkade även lantbrukares psykiska hälsa. Jobbar du med miljön och har vädret som förutsättning så skapar extrema situationer du inte rår över stor press. Våra lantbrukare stod för en fantastisk insats förra året, men en del kämpar fortfarande med konsekvenserna för verksamheten, säger Per Lindblad vd Landshypotek Bank.

Undersökningen visar att också mindre lantbrukare upplever att de har påverkats av förra sommarens torka, om än inte i lika hög utsträckning. Genomsnittssiffrorna för samtliga svarande – inklusive både stora och mindre lantbrukare – visar att var fjärde lantbrukare uppger att investeringar måste skjutas upp, var sjunde att de fick stora ekonomiska problem och var tjugonde att deras psykiska hälsa påverkades negativt.

–  Vi hade tät kontakt med våra kunder och lantbrukarna kände ju den extrema situationen direkt och hjälpte varandra på många olika sätt. Det stora intresset från omgivningen, lärdomar och nya samarbeten tar vi med oss när vi nu är inne i årets skördesäsong, avslutar Per Lindblad.