Efter sommarens torka: Allt fler vill betala mer för svensk mat

Det var en tuff sommar 2018 för landets lantbrukare. Torkan slog mot skördar och gav negativa konsekvenser för djurhållningen. Samtidigt innebar den att allt fler fick upp ögonen för svenska lantbruket. En ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Landshypotek Bank visar att svenskarna efter torkan är villiga att betala mer för svenskt livsmedel.

– Det stöd och engagemang som visades för landets lantbrukare var välkommet och det är glädjande om förståelsen har ökat för lantbrukares viktiga roll i samhället, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Efterfrågan på svenskt och närproducerat har en längre tid ökat bland konsumenterna. Efter sommaren växte intresset ytterligare. I en undersökning från Kantar Sifo gjort på uppdrag av Land Lantbruk uppgav en av fem konsumenter att man börjat köpa mer svenskt kött, mer svenska grönsaker och fler svenska matvaror.

Fler vill betala mer för svensk mat

Men vad händer om priset går upp? Landshypotek Bank ställde i oktober frågan till svenska folket. En stor majoritet (89%) svarade att de är villiga att betala mer för svenskproducerad mat – för drygt fyra av tio svenskar har betalningsviljan för svenska livsmedel ökat efter sommarens torka.

Maria Forshufvud, vd på Svenskmärkning, har sett att intresset för svensk mat och råvarornas ursprung ökat stort hos konsumenterna under senaste åren. Hon är mycket positiv till det ökade stödet efter torkan.

– Det är ett starkt uttryck för att konsumenterna förstår effekterna av torkan och fångar de budskap som kommer från landets odlare och bönder. Efterfrågan på svenskt kött är avgörande för de svenska djurböndernas framtid, säger Maria Forshufvud.

Säkra långsiktigt, köp svenskt

Hon menar att vi som konsumenter måste ”hålla i och hålla ut”. Det är viktigt att välja svenskt kött och charkuterier, mjölk och ost. För att långsiktigt säkra den egna produktionen behöver konsumenterna välja svenska grönsaker, frukt och andra råvaror och livsmedel där svenska råvaror ingår.

– Hur stor påverkan förra sommarens torka kommer ha på ekonomin och prisnivåerna är ännu osäkert. Men det är glädjande om betalningsviljan för svenskproducerad mat har ökat, säger Per Lindblad.