Emmy Ahlsten och Henrik Ahlsten på Lilla Kruse är årets landsbygdsföretagare på Gotland

Landshypotek Bank har utsett Emmy Ahlsten och Henrik Ahlsten på Lilla Kruse i Alva till årets landsbygdsföretagare på Gotland. I motivering lyfts bland annat deras goda företagande. Ceremoni med prisutdelning ägde rum i gårkväll när Landshypotek Bank höll regionmöte på Gumbalde Gårdskrog i Stånga.

Henrik och Emmy Ahlsten

Varje år uppmärksammar Landshypotek Bank landsbygdsföretagare på Gotland och delar ut priset i samband med årets regionmöte. I år tilldelas priset till Emmy Ahlsten och Henrik Ahlsten på Lilla Kruse i Alva där de driver en gård med äggproduktion samtidigt som de håller på att ta över Henriks familjegård med växtodling och nötköttsproduktion.

Motiveringen till priset lyder:

De köpte en gård för fem år sedan och med hjälp av ett gott samarbete med tidigare ägare har de snabbt lärt sig en ny produktionsgren. Under dessa år har de fördubblat antalet höns och haft ett bra resultat. Förutom äggproduktion bedriver de växtodling med minimerad jordbearbetning och mellangrödor. På sommaren har de en gårdsbutik. De är duktiga företagare och värdiga vinnare av årets Landsbygdföretagare på Gotland 2019.

– Det känns väldigt kul och bra att bli uppmärksammade och få lite uppmuntran för det man gör. För oss betydde det mycket att den gamla ägaren fungerade som en mentor för oss. Han har lärt oss allt om äggproduktion och vi har fått oerhört mycket hjälp av honom, säger Henrik om utmärkelsen.

Innan de köpte gården arbetade Henrik som säljare på Lantmännen.

– Det är faktiskt lite lika men som lantbrukare kan man styra mycket mer över sin vardag och det är mindre stressigt. Samtidigt som vi köpte gården gick vi in som delägare till min familjegård där jag är uppväxt och har jobbat till och från när jag var yngre. Vi jobbar båda med verksamheten, Emmy är bra på planering och jag är bra på teknik och att hitta nya arbetssätt, berättar Henrik.

Vad har ni för mål med verksamheten?

– Vi ska fortsätta att växa både när det kommer till lönsamhet och storlek. Vi vill också skapa arbetstillfällen. Sedan är också hållbarhet något som är viktigt för oss och det spelar en stor roll i allt vi gör, säger Henrik.

Priset delades ut på årets regionmöte på Gotland som hölls på Gumbalde Gårdskrog i Stånga. På mötet fick medlemmarna i Landshypotek Ekonomisk Förening ta del av utvecklingen i den egna medlemsägda banken, Landshypotek Bank.