En annan väg för ömsesidigt förtroende

"Samtidigt som förtroendet för en av landets största banker fortsätter att diskuteras i media (häromdagen intervjuades Swedbanks nya ordförande Göran Persson på SVT Nyheter) fortsätter vi på Landshypotek Bank vår dialog med kunder och medlemmar. Det känns långt bort från det som rasat i media. Jag tror att vi – tillsammans med kunder, medlemmar och medarbetare – visar en alternativ väg på bankmarknaden."

Här kan du läsa mer om hur Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank, reflekterar kring en annan väg för ömsesidigt förtroende i senaste Medlemsaktuellt.

En annan väg för ömsesidigt förtroende

Samtidigt som förtroendet för landets till kundantalet största bank diskuteras som mest i media håller vi på Landshypotek regionmöten. På fem dagar möter jag, mina banklednings- kollegor och en stor del av medarbetarna i banken över 1700 kunder runt om i landet. Det känns långt till det som rasar i media. Snarare visar vi tillsammans en alternativ väg på bankmarknaden: så här går det också att ha dialog som bank-VD och bankkund. Även 2019.

I media speglas distansen mellan Swedbanks kunder och personer i ledande ställning. Jag känner ingen distans, snarare närhet när jag får chans att möta er på mina fyra möten, på Hooks Herrgård utanför Jönköping, Solvalla i Stockholm, Star hotell i Lund och Universitetet i Örebro.

Vi pratar tillsammans om utvecklingen av vår bank. Långt ifrån lika sensationellt som det som rasar i media, men bra mycket mer konstruktivt och framtidsinriktat. Sättet med regionmöten kan vid en första anblick kännas föråldrat men är för mig lika mycket framtid. Om vi inte pratar om vår bank, hur ska vi då kunna förstå varandra och göra något bra tillsammans?

Vi presenterar ofta regionmötena som en samlingspunkt för er som kunder, medlemmar och därigenom ägare i föreningen. Men lika viktigt för mig är att dialogen är gemensam – där även medarbetare och förtroendevalda tar plats för att forma vår framtid. Vi talade nu med över 1700 kunder om ett fortsatt behov av att utvecklas och växa med befintliga och nya kunder.

Dialogen med er föder energi till den med- arbetardialog som ständigt pågår på banken – om utvecklingen för att bli en än bättre bank, för er kunder och för att kunna vara i en ständig anpassning till det som händer i vår omgivning.

Att vi kan vara nära våra engagerade kunder särskiljer oss och betyder mycket för vår utveckling. Det ger också möjligheter att bygga förtroende för varandra. Vi jobbar intensivt för att välja en annan väg och göra något annorlunda på en bankmarknad som generellt präglas av lågt förtroende. Tillsammans kan vi skapa en rörelse som bygger på ömsesidigt förtroende snarare än ömsesidig misstro.

Vi vill vinna förtroende utifrån vilka vi är. Vi försöker varje dag stå för öppenhet, ärlighet och närhet. Vi välkomnar och både tror och hoppas på en allt större konsumentmedvetenhet för värderingsfrågor och vad bankerna står för. Vi uppmanar kunderna till att göra val utifrån det. Vi är värderingsdrivna kring att möjliggöra för människor att bo och driva lantbruksföretag runt om i landet. Med det tror vi att vi får ett bättre Sverige. Oavsett vad övriga banker gör och vad som diskuteras om dem, vill vi att det ska prägla våra kundrelationer 2019. Som medlem spelar också du en stor roll för banken genom att vara en röst och ambassadör för vad vi är och därmed kunna bidra till en fortsatt och nödvändig tillväxt.

Avslutningsvis: I en summering av 2018 får torkan stor plats. Många har alltjämt problem kopplat till torkan och sviterna lär följa ytterligare några år. Samtidigt stod ni under förra året för otroligt stora insatser, med att hålla djur och för att hantera växtligheten i en extrem situation. Det kändes väldigt bra att på regionmötena kunna tacka några av er för alla de insatserna.

Vi har fantastiska lantbruksföretagare i det här landet!

Per Lindblad
VD Landshypotek Bank