"Som jord- och skogsbrukarnas bank är vi inte som andra"

Håller dom på att anpassa sig till att bli en ”vanlig bank"? Underförstått: blir Landshypotek Bank som andra banker? Det är lätt att förstå funderingen som lämnas i en kommentar på vår Facebook-sida. Bankerna kan tyckas bli allt mer lika. Inom vissa områden är likheten oundviklig. I det senaste numret av Medlemsaktuellt resonerar Per Lindblad, VD på Landshypotek Bank, kring likhet kontra olikheter och vad som gör att Landshypotek varit annorlunda i snart 200 år och kommer att behålla sin särställning.

Inom vissa områden är likheten mellan banker oundviklig. Det menar Per Lindblad. 

 – Politikerna anger detaljrika regelverk, som både strömlinjeformar och tvingar alla banker att lägga mycket kraft på administration och system. Med bankvärldens många kunduppgifter blir arbetet omfattande och utmanande. På den positiva sidan ger bankernas regelverksfokus kunderna trygghet. De etablerade svenska bankerna, som Landshypotek Bank, lägger ned stora resurser och har länge arbetat intensivt och ansvarsfullt för att skapa den tryggheten.

Även när det gäller räntorna dras vi mot att bli allt mer lika, säger Per.

– Vi lånar upp, för att kunna finansiera jord- och skogsbrukares satsningar, på samma marknad som övriga banker. Det vi får betala för vår upplåning skiljer sig visserligen mellan olika banker och utifrån vissa förutsättningar, men skillnaden är sällan dramatisk. Även här är vi banker dessutom styrda av regelverk som anger hur vi ska driva vår utlåning och vilket kapital som krävs för olika typer av utlåning. Regelverken påverkar våra kostnader och därmed också vilken utlåningsränta vi kan erbjuda. Men samtidigt – här någonstans börjar vår olikhet.

Ägarformen bidrar till konkorrenskraftigt erbjudande

Landshypoteks ägarform bidrar till goda förutsättningar att erbjuda en konkurrenskraftig ränta. Under många år och utifrån bankens resultat har medlemmarna fått en riktigt bra utdelning.

 – Vi styrs av ägarnas syftesparagraf snarare än av de höga avkastningskrav som storbankerna har från aktieägarna på börsen eller som mindre aktörer har från ivriga investerare. Förr eller senare vill aktieägaren och investeraren se pengarna hos sig. Vi vill att de  tillförs det svenska jord- och skogsbruket istället. Det särskiljer oss verkligen från alla andra banker.

Den unika möjligheten som medlemmarna i Landshypotek Ekonomisk Förening har att investera i Landshypotek och utifrån ett bra resultat i banken få utdelning, har ju historiskt också ”sänkt” medlemmarnas räntekostnader. Möjligheten för medlemmar att investera skiljer också Landshypotek från andra banker.

Överskottet går tillbaka till medlemmarna

Olika banker har helt enkelt fokus på olika kunder. Och ingen annan bank grundar sin existens och sitt uppdrag på Sveriges jord- och skogsägare.

 – Som bank behöver vi generera vinster för att vara långsiktigt finansiellt hållbara, så med kombinationen av vinst och utdelning bygger vi värde i Landshypotek. Vi är den enda banken där medarbetarna går upp på morgonen med ambitionen att göra det bästa för landets jord- och skogsbrukare. Det är vi stolta över.

Under året har Landshypotek som första bank öppnat upp för digitala lånemöjligheter även inom jord och skog. Tillgänglighet har därmed kraftigt ökat. Och det görs även andra förstärkningar. Den kundmötande organisation utvecklas och byggs ut för att på bästa sätt möta kundernas  frågor och behov och välkomna fler nya medlemmar. 

Som jord- och skogsbrukarnas bank lyfter Landshypotek fram betydelsen av allt arbete som görs för hela samhället och gårdar runt om i landet. Banken bidrar också med perspektiv och synpunkter i viktiga politiska frågor för de gröna näringarna och inom finansiering. Under hösten har riskerna med att gröna skogsinvesteringar riskerar att bli färre med det EU-förslag som nu är på väg fram till exempel uppmärksammats i debatten.

Så börjar Landshypotek likna andra banker? Svaret från Per är ett tydligt nej.

– Vi är en av få som vilar på en värdegrund och tydlighet med ändamålet. Det finns bara en jord- och skogsbrukarnas bank. Där har vi varit annorlunda i snart 200 år.