En grön historia med stor växtkraft

Vi har sammanfattat de största händelserna från gröna obligationens första år.

För drygt ett år sedan lanserade vi världens första säkerställda gröna skogsobligation i svenska kronor. Vi byggde vårt gröna ramverk på möjligheten att investera i det hållbara svenska familjeskogsbruket.

Intresset från investerarna var rekordstort och obligationens första år visar verkligen det kraftiga intresset för skogen på finansmarknaderna – både internationellt och nationellt. Vi har sammanfattat de största händelserna från obligationens första år – en grön resa med stor växtkraft.