Examensarbete om stärkt växtkraft får årets uppsatsstipendium

En studie med fokus på en ny metod för att stärka skogsplantors rotsystem belönas med Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. Plantering av skog med stark växtkraft har betydelse för både klimat och konkurrenskraft.

Karin Wijkander, Emil Bengtsson, Elin Ekstrand

Som ett led i vårt engagemang för jord och skog delar vi ut ett uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. Med stipendiet vill vi stimulera och uppmuntra studenter som visar särskilt intresse för ny kunskap inom lantbruk och skogsbruk.

Årets stipendiat heter Emil Bengtsson. I sin kandidatuppsats på institutionen för växtbiologi på SLU i Ultuna har han studerat en alternativ metod för att stärka rotsystemet hos mikroplantor som används vid plantering av skog. På Lugnets plantskola utanför Bålsta har Emil visat att metoden med s.k. tillväxtregulator stärker rötterna på gran och tall.

”På ett nyfiket sätt har författaren testat en ny metod för att utveckla skogsplantors tillväxt och rotsystem. Att utveckla metoder för att få fram robusta plantor är en central del i skogsbruket, inte minst med tanke på ökad internationell konkurrens, klimatförändringar och andra utmaningar för skogsbruket”, skriver juryn, som bestått av jord- och skogsbruksexperter på Landshypotek Bank, i sin motivering.

”Uppsatsen har på ett nytänkande sätt fört över kunskap kring tillväxtregulatorer, vilket är en metod som används inom jordbrukssektorn. Försöket har visat att metoden är intressant med en positiv effekt på granplantor, men att mer forskning behövs innan metoden kan användas i större skala för gran- och tallplantor. Författaren bidrar med flera förslag på fortsatt forskning inom området”, avslutar juryn.

”Stipendiet känns som ett kvitto på att man har gjort något bra, och det känns kul att göra något som man kan ha praktisk nytta av”, säger årets stipendiat Emil Bengtsson som nu läser vidare på mastersprogrammet för mark- och växtagronomi på SLU.

Distriktschef i Mälardalen, Karin Wijkander, och marknadskommunikatör inom jord o skog, Elin Ekstrand, var på Lugnets plantskola för att överräcka prischecken på 10 000 kronor till en stolt och glad stipendiat.