Fitch bekräftar högt kreditbetyg

Ratinginstitutet Fitch ger Landshypotek Bank fortsatt gott kreditbetyg.

Fitch grundar betyget A med stabila utsikter i att Landshypotek är en lågriskbank med kärnverksamheten inom jord- och skogsbruk och har en stark grund med utgivandet av säkerställda obligationer.

Banken kommer enligt institutet att fortsätta dra nytta av den starka kreditkvaliteten, solida kapitaliseringen och sunda finansieringen. Fitch lyfter bland annat fram det positiva med att den kooperativa ägarstrukturen skapar stark kundlojalitet. Ratinginstitutet välkomnar och ser även framför sig en fortsatt tillväxt i bolåneportföljen.