Hög tid att söka Landshypotek Banks uppsatsstipendium

Den sista mars stänger ansökningsperioden för Landshypotek Banks nya uppsatsstipendium för jord- och skogsbruk som riktar sig till studenter med intresse för de gröna näringarna.

Våren 2018 instiftades Landshypotek Banks årliga uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. Syftet är att lyfta fram och premiera det engagemang som den yngre generationen visar för det svenska jord- och skogsbruket.

Studenter vars uppsatser belyser ämnen med tydlig anknytning till det svenska jord- och skogsbruket och dess framtid kan skicka in sin ansökan senast den 31 mars. Landshypotek Banks interna jury kommer att utse en student som med nya idéer och infallsvinklar bidragit till ny kunskap inom jord- och skogsbruket.

– Den yngre generationen utmanar och kommer med nya perspektiv och idéer. Den fortsatta kunskapsutvecklingen är avgörande för vår gemensamma framtid för det svenska lantbruket. Vi vill med stipendiet uppmärksamma och uppmuntra studenter som skriver om det svenska lantbruket och dess framtid, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Stipendiaten för 2019 presenteras av Landshypotek Banks interna jury i juni 2019. Stipendiet omfattar en prispeng på 10 000 kronor.

Läs mer om stipendiet och ansök på landshypotek.se/stipendium