"I sommar har jag verkligen sett hur vi bryr oss om varandra"

Sommaren 2018 är en sommar som påverkade våra svenska lantbrukare hårt. Torkan fick stora konsekvenser på både skördar och djurhållning runt om i landet. Elof Nilsson driver ett lantbruksföretag med nötköttsproduktion, lammproduktion och naturvård på norra Gotland, och är en av alla lantbruksföretagare runt om i landet som drabbats av sommarens torka.

– Sommarens väder med extrema ytterligheter har inte passerat förbi utan att lämna spår i någon av oss som är företagare i det gröna näringslivet. Alla som driver lantbruk i någon form är medvetna om att vi har med moder natur att göra. En utmaning som oftast är spännande och utmanande och leder till aktiva beslut som i slutändan blir till positiva resultat. I år har det inte på något sätt gått att helgardera sig för de svängningar vi blivit utsatta för. Vädrets stökerier började redan året innan, berättar Elof Nilsson.

Precis som majoriteten av lantbrukarna i Lantbrukspanelen tror Elof att det blir långsiktiga konsekvenser för både honom själv och näringen i stort.

Han menar att den direkta effekten i företaget efter säsongen som gått är högre skördekostnader för grovfoder, spannmål och halm vilket beror på lägre skörd och höga drivmedelspriser. Det blir lägre ingående vikter på de avvanda kalvarna och lammen vilket påverkar grovfoder, spannmål och halmåtgång totalt under säsongen. Priset på inköpt halm och pellets kommer påverka både resultatet och likviditeten i företaget de näst kommande två till tre åren.

– Klarar vi detta år så klarar vi allt! Men vi har även positiva saker vi tar med oss in i nästa år. Vi har etablerat mycket höstgrödor 2018, vilket borgar för en stabilare säsong 2019. I min lilla värld hemma på gårdsplanen betyder stabilitet, god tillgång till bra grovfoder, betesgräs och den viktiga parametern halm. Även vattenmagasinen där vi samlar regnvatten till djurens vattenkonsumtion under vinter och sommar fylls på i bra takt just nu. Det känns riktigt härligt!

Elof tycker också det är positivt att prisnivån på köttpriset håller sig uppe på en bra nivå.

 – Utbudet är stort och vi har ett superbra förtroende hos våra konsumenter. Jag tycker att jag tillsammans med mina kollegor i branschen har ett gemensamt ansvar att göra branschen attraktiv. I sommar har jag verkligen sett hur vi bryr oss om varandra och hur myndigheter och branschföreträdare krokat arm för och ta tag i vår situation. Det har även skrivits mycket om lantbruket i media denna sommar. Konsekvenserna av torkan är inget quickfix, men med rätt attityd i alla led så kommer vi att få nya företagare till de gröna näringarna.

Vad har du för framtidsplaner för verksamheten?

– Suget efter att fortsätta utveckla gården och företagets verksamhet har sakta men säkert återfunnit sig under senare delen av hösten. Det är viktigt att ha en bra och tät kontakt med personalen på banken som gör att man kan bolla investeringar för framtiden. Vilket är en väldigt viktig ingrediens i ett växande och framåtsyftande företag. Vi har nu tagit de första skoptagen och vår verksamhet skall utökas och förfinas med fler dikor som kan sköta mer betesmark. Jag försöker följa min drivkraft för svensk landsbygd genom att fortsätta utveckla den för kommande generationer.

Intervjun är en del av Landshypotek Banks Lantbrukspanel Rapporten.