Inspirerande träffar för att underlätta ägarskiften

Under våren har Landshypotek Bank tillsammans med Kompetenscentrum företagsledning bjudit in till tre träffar om ägarskifte under namnet ”Ägarskifte - en fråga värd att fundera på” för att lyfta viktiga frågor för familjer som står inför ett skifte i framtiden.

Att genomgå en generationsväxling innebär att stora beslut ska fattas och det är många saker tänka på, inget skifte är det andra likt.

– Generationsskiften kompliceras ofta av att man väntar för länge. Ibland kan ämnet vara känsligt att ta upp men bästa sättet är att börja prata om växlingen i god tid och sträva efter en öppen dialog om vilka möjligheter som finns. Att vara tydlig från början och involvera alla inblandade är nyckeln till en smidig generationsväxling, säger Johan Asklund, affärschef företagsmarknad Landshypotek Bank.

Första träffen var i Kvänum där bland andra familjen Åkesson var med.

– Vi tyckte träffen var intressant och lärorik. Det var nyttigt att vi fick tid att prata med varandra i hela gruppen och lyssna till andras perspektiv och tankesätt då vi alla har kommit olika långt i processen. En insikt vi tar med oss är att det tar lång tid och att det är viktigt att börja prata med varandra i god tid. Vi blev även påminda om att det är viktigt att inkludera andra parter så som banken i tid för att underlätta processen, säger familjen om träffen.

Familjen Åkesson

Familjen Åkessons första steg är att de kommer att ta ett första familjemöte innan sommaren som dessutom protokollförs, därefter ska de ta kontakt med andra parter så som banken och jurister.

På träffen i Skellefteå kom flera familjer, en av dessa var familjen Hansson.

– Vi tycker det är bra med info. Man får sig en tankeställare. Det är mer att tänka på än att bara ta över. Det är verkligen en stor fråga som tar tid. Vi tror att fler skulle behöva ta del av detta i tid, säger far och dotter Hansson.

Familjen Hansson

Dotter och far Hansson i Skellfteå.

Under träffen presenterades verktyget ”Because I love you” som i sin enkelhet innebär att man har listor och delar information om koder, kontakter och andra saker som behövs för den dagliga driften i verksamheten om någon plötsligt skulle gå bort, innan ett skifte har diskuterats eller genomförts.

Den tredje träffen hölls på Oppeby Gård utanför Nyköping.

– Det har varit tre väldigt bra träffar där samtalen varit givande både för deltagarna, KCF och banken. Det märks att det är en fråga som berör och där det är både hårda och mjuka värden som ska hanteras. Vi får se vad som händer framöver men självklart skulle vi tycka det vore roligt med en fortsättning på samtalen till hösten eller om något år när alla tagit ett steg till i sina ägarskiften. Och kom ihåg - rättvist är inte alltid lika, säger Malin Svedberg, affärskoordinator Landshypotek Bank, som koordinerat träffarna tillsammans med KCF och bankens lokala kontor.

Medverkande på träffen

Bo Lemar (förtroendevald i Mälarprovinserna), Ellen Weidman, Amanda Andersson (KCF), Ove Karlsson (KCF), Malin Svedberg och Karin Wijkander medverkade på träffen som hölls på Oppenby Gård.