Jury i tävlingen Din Gård

Juryn i Din gård-tävlingen: ”Vi imponeras av årets tävlande gårdar"

Den första delen av Landshypoteks tävling Din gård, din möjlighet är just avslutad och juryn samlas nu för att välja ut sex finalister bland 142 gårdsentreprenörer och lantbruksföretagare från hela landet. Den 14 maj presenteras de på tävlingssajten och folkets röst utser därefter den slutliga segraren.

Det sjuder av engagemang och företagsamhet runt om i Sverige. Det märks inte minst bland årets tävlande gårdar. Tillsammans visar de på den rika mångfald av företagande som drivs runt om i Sverige. 

  – Jag gläds verkligen åt att så många engagerar sig, både vad det gäller att visa upp sitt företagande på den egna gården och allmänheten som visar sitt gillande genom att rösta. Vår förhoppning med tävlingen är ju att bredda bilden av det gröna företagandet och inspirera fler att ta del av det, säger Per Lindblad, VD på Landshypotek Bank.

Mångfald bland bidragen

Här finns en stor spridning av affärsidéer representerade – allt från mer socialt inriktade verksamheter, till matupplevelser, rekreation och turism, de som satsar på förädling av råvaror till förstklassiga produkter och många inslag av kreativt nytänkande, en vilja till kunskapsdelning och exempel på god lokal samverkan.

Juryn som förutom Per Lindblad består av Jennie Cederholm Björklund, företagsutvecklare på Hushållningssällskapet, Maria Forshufvud, VD för Svenskmärkning AB, och Per Hansson, verksamhetsledare för Kompetenscentrum Företagsledning på SLU Alnarp, har nu börjat det gedigna arbetet med att bedöma de 142 bidragen. Flera av de tävlande kontaktas också under veckan för att höra mer om deras verksamheter.

  – Det är flera spännande företag med. Det märks att många arbetar för att komma högre upp i produktkedjan genom förädling av de råvaror som gården och markerna ger och att hitta sin egen nisch, säger Maria Forshufvud.

Och Per Hanson håller med. Det finns en tydlig strävan att närma sig konsumenterna när ursprunget och det autentiska blir allt viktigare i våra köpval.

Jennie Cederholm Björklund tycker att det roligt att se hur en idé kan skapa ringar på vattnet.
  – Några beskriver hur de engagerar sig för bygden mer än för egen vinnings skull och hittar kreativa samverkansformer lokalt. Vi ser också exempel på en vilja att inkludera fler; att dela kunskap med andra och även ett ökande socialt inriktat företagande.

Finalisterna presenteras 14 maj 

Sex finalister handplockas av juryn till finalen; fem från de femtio bidragen som har fått flest röster under perioden 18 mars – 5 maj och ett wildcard som kan väljas ut från alla bidragen. När de presenteras på landshypotek.se/dinmojlighet den 14:e maj är deras röster nollställda och allmänheten får på nytt möjligheten att rösta på sina favoriter ända fram till den 30:e maj. Den som har flest röster tar hem segern. Vinnaren - som förutom äran tar hem förstapriset på 50 000 kronor - och de övriga fem pristagarna koras den 3:e juni.