Porträtt av Catharina Åbjörnsson Lindgren

Krönika: Landets hållbara kraft

Majoriteten av alla som bor i Sverige bor inte i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det tål att påpekas. För ibland, när vi ser på nyheter eller tar del av annan media, kan det verka som att allt just händer i storstäderna. Vi på Landshypotek Bank väljer att lyfta blicken bortanför de tre storstäderna – och framförallt väljer vi att lyfta fram annat, livet och företagsamheten runt om i landet.

Vi speglar utvecklingen i landets större och medelstora städer och i tätorter. Vi lyfter fram människor som bor och lever i landsbygder. Vi visar var vi som bor i Sverige trivs allra bäst. Vi fokuserar på nya möjligheter att ta del av landet. Vi speglar företagandet, liksom hobbyodlandet. Vi visar livet i hela landet.

Vi ställer sällan något mot Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi väljer bara att lyfta fram annat. Och vi är övertygade om att de som bor i storstäderna också kan vara med i rörelsen att också lyfta fram andra delar av landet. Det brukar åtminstone vara återkopplingen från våra kunder i storstäderna.

I det här numret av För ett rikare liv lyfter vi särskilt fram entreprenörskap, drivkrafter och de möjligheter som dagligen skapas av er alla runt om i Sverige. Vi kallar det leva av landet. Vi är övertygade om att ni alla vill göra det bästa utifrån platsen där ni bor, lever och varje dag formar era liv. Här finns ytterligare tips och inspiration i stort och smått för det.

På vår bank märker vi tydligt kraften som finns runt om i landet. Kraften prövades särskilt i somras, när många lantbrukare drabbades hårt av torkan. Men med torkan märktes snabbt också påhittigheten och proffsigheten hos lantbruksföretagarna, det stora intresset för lantbruk och matproduktion och styrkan i nya samarbeten som växer fram i prövande tider. Vi har skickliga lantbruksföretagare och ett stort intresse bland konsumenter att köpa svenskt.

I dag pratar många om hållbarhet. För oss handlar ett Sverige med levande städer, tätorter och landsbygder om hållbarhet på riktigt. Om att vi brukar och vårdar jorden och skogen. Att vi förvaltar våra kulturlandskap. Att vi har ett land där människor lever med möjligheter till ekonomisk och social hållbarhet i hela landet.

Vi tror på ett Sverige där vi runt om i landet kan leva, driva företag och bo. Välkommen till vårt vinternummer av För ett rikare liv.

Catharina Åbjörnsson Lindgren
Ansvarig för huslån och sparande på Landshypotek Bank

Twitter: @Landshypo_Nina