Landshypotek Bank fortsätter visa konkurrenskraftiga snitträntor

I en tid när banker överlag har justerat sina räntor sticker Landshypotek Bank återigen ut som bolåneutmanare med särskilt konkurrenskraftiga snitträntor. Under februari har banken i snitt lånat ut till en ränta på 1,28 % för bolån med tre månaders bindningstid och 1,30 % för lån med ett års bindningstid.

Landshypotek Bank började erbjuda privatkunder bolån för lite mer än ett år sedan. Kombinationen av konkurrenskraftig ränta, stark kundtillvändhet och fokus på värderingar har visat sig vara uppskattad.

– Sedan vi gick in på bolånemarknaden har vi vuxit stadigt. Vi har under lång tid kunnat erbjuda kunderna en riktig konkurrenskraftig ränta och i sammanställningar verkligen stuckit ut som en av de aktörerna med lägst snittränta. Men vi upplever också att många kunder även uppskattar en annorlunda bank som jobbar med transparens och utifrån tydliga värderingar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank är en trygg finansaktör med anor från tidigt 1800-tal. Historiskt sett har banken främst lånat ut till jord- och skogsbrukare, men under hösten 2017 lanserade banken även huslån för privatkunder.

Bankens värderingar grundar sig i att möjliggöra för människor att bo och driva företag i hela landet. Genom utlåningen till jord- och skog möjliggör banken tillsammans med kunderna att vi alla kan äta svensk mat samt att ha öppna brukade landskap och välskötta skogar.

– Med stigande räntor och stor diskussion om större bankers agerande fortsätter vi bygga på våra styrkor tillsammans med våra kunder, där vi tycker det är viktigt att våra kunder känner en trygghet hos oss och vill vara med på resan att utmana på bankmarknaden. Vi är glada att vi lyckats vinna tusentals människors förtroende runt om i landet att välja oss för den största privatekonomiska affären som många gör, säger Catharina.

Med de konkurrenskraftiga villkoren och ett enkelt digitalt flöde har banken kunnat välkomna många nya kunder. En digital bolåneansökan kan göras när som helst på dygnet och den sökande ser direkt vilken ränta som ges, utan förhandling eller krav på merförsäljning. Attraktiv ränta erbjuds kunderna utifrån belåningsgrad och bindningstid och är därmed tydlig för alla bankens bolånekunder.

Ett tecken på att Landshypotek Bank blivit en uppskattad aktör inom bolån är att banken växer snabbare än många etablerade aktörer. På drygt ett år har banken lånat ut över fyra miljarder kronor i bolån till huvudsakligen villaägare över hela landet.

Landshypotek Banks räntor för bolån