Porträtt av Catharina Åbjörnsson Lindgren

Landshypotek Bank i samarbete med Bofink

Landshypotek Bank förlänger sitt samarbete med fintech-bolaget Bofink som specialiserat sig på robotrådgivning gällande bolån.

Bofink är en robotrådgivare inom bolån som ger användare möjlighet att snabbt och smidigt göra en hälsokontroll av sitt bolån. Kontrollen mynnar sedan ut i ett oberoende betyg på bolånet samt individuella förslag på vilka förändringar som skulle ge mest effekt för personen. För boende i villa och radhus (banken lånar inte ut till andra boendeformer) skulle det i många fall vara fördelaktigt att flytta sitt bolån till Landshypotek Bank.

- I likhet med vanliga prisjämförelsetjänster visar Bofink upp marknadens bästa räntor, fast med den viktiga skillnaden att Bofink även tar hänsyn till låntagarens individuella förutsättningar i form av belåningsgrad, bostadstyp och amortering. På så sätt skapar tjänsten ett mervärde till både befintliga och potentiella låntagare, förklarar Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Sedan Landshypotek Bank började erbjuda bolån för 1,5 år sedan har kunderna strömmat in och banken har nu en utlåning på över 4 miljarder kronor. Banken har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1836, och dess fokus på landsbygden, snarare än storstaden, har varit en viktig faktor i kundtillströmningen jämte en konkurrenskraftig ränta.

Banken fortsätter också att utveckla nya sätt att möta kunder och medverka i teknikutveckling. Externa utvecklare har bjudits in via det nyligen tillkännagivna Open Banking-projektet och nu fördjupas bland annat samarbetet med fintech-bolaget Bofink.

För Landshypotek Banks del innebär samarbetet att banken kommer att kunna nå ut till nya kunder samtidigt som befintliga bolånekunder genom Bofink kan välja att låta en extern, neutral part göra en bedömning av ens lånesituation. Den utvärderingen kan i sig vara nog så viktig.

- Vi är den första robotrådgivaren som fokuserar på optimering av bolån och skuldsida utifrån individens unika ekonomiska förutsättningar. Det är inte helt ovanligt numera med bolag och tjänster som fokuserar på inlåningsränta och avkastning, men för många kan det faktiskt finnas mer att vinna på att istället se över sina lån. Det är där Bofink kommer in i bilden, berättar Joachim Ronneback, Bofinks VD och medgrundare.

Besök www.bofink.se eller ladda hem deras app för att testa tjänsten.