Flygfoto över villakvarter

Landshypotek Bank justerar bolåneräntorna

Landshypotek Bank justerar nu bolåneräntorna. I bedömningen av marknadsläget och med ökade upplåningskostnader höjs räntorna för vissa bindningstider och sänks räntorna för andra.

Bästa räntan, på tremånaders bindning, ligger nu på konkurrenskraftiga 1,25 %. På längre bindningstider sänks flera av räntorna, där bästa ränta bindningstid på fem år ligger på 1,77 %.

– För oss är det viktigt att erbjuda kunderna konkurrenskraftiga räntor och ha transparens kring räntesättningen. När det nu blivit dyrare att låna upp är vi glada att kunna presentera räntor som är ytterst konkurrenskraftiga och att vi fortsätter att sticka ut positivt för kunderna på bolånemarknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank har bedömt att upplåningskostnaden stiger med ungefär 20 punkter på kortare bindningstider och har därför beslutat att höja räntan med 17 punkter på tre månaders bindning, till bästa ränta på 1,25 %. På 1 års bindningstid höjs räntan med 20 punkter, till en bästa ränta på 1,28 %. På två års bindningstid är den nya bästa räntan 1,38 %. På tre års bindningstid ligger bästa räntan på 1,53 % och på fem år 1,77 %. De nya räntorna gäller från 15 januari 2019.

Attraktiv ränta erbjuds kunderna utifrån belåningsgrad och bindningstid.

– Vi fortsätter att stå för ett konkurrenskraftigt, rakt och öppet ränteerbjudande. Du ska direkt kunna se vad du får för ränta hos oss och vad som påverkar den, utan förhandling eller krav på merförsäljning, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Bank har varit en utmanare på bolånemarknaden sedan hösten 2017. Intresset har varit stort för banken med konkurrenskraftiga villkor, ett enkelt digitalt flöde, långa historia och jord- och skogsbrukare som ägare. Efter ett drygt år närmar sig banken nu fyra miljarder i utlåning. Bankens lånar enbart ut till hus. Satsningen är långsiktig och banken fortsätter nu att vara en utmanare på marknaden även 2019.

De nya listade räntorna:

Räntebindning

Ränta

Effektiv ränta

Förändring

3 mån

1,66%

1,67%

0,17%

1 år

1,69%

1,70%

0,20%

2 år

1,79%

1,80%

0,10%

3 år

1,94%

1,96%

-0,05%

4 år

2,04%

2,06%

-0,15%

5 år

2,19%

2,21%

-0,20%

8 år

2,89%

2,93%

-0,20%

10 år

3,14%

3,19%

-0,25%

 Räntan efter rabatt vid olika bindningstider och belåningsgrader:

 

Belåningsgrad

Bindningstid

≤50% 

≤60%

≤70%

3 mån

1,25%

1,35%

1,45%

1 år

1,28%

1,38%

1,48%

2 år

1,38%

1,48%

1,58%

3 år

1,53%

1,63%

1,73%

4 år

1,63%

1,73%

1,82%

5 år

1,77%

1,87%

1,97%

Till bankens räntesidor