Fält med hus i bakgrunden

Landshypotek Bank justerar den rörliga räntan för jord- och skogsbruksföretagare

Med anledning av ökade upplåningskostnader, bl.a. efter Riksbankens höjda reporänta, justerar Landshypotek Bank sin rörliga ränta med 20 punkter. Ändringen gäller från den 15 januari 2019.

Utlåningsräntan inom jord och skogsutlåningen är alltid individuell och därmed olika för varje låntagare. Ränta erbjuds efter dialog med bankens företagsmarknadsorganisation. I ränteerbjudandet görs en bedömning utifrån bl.a. kostnaden för upplåning, kapital, och risk.