Landshypotek Bank medverkar på seminarium om lantbrukets lönsamhet

Räcker pengarna? I veckan bjuder Kompetenscentrum Företagsledning in till en dag om lantbrukets lönsamhet och finansiering efter spåren av torksommaren 2018. Landshypotek Bank medverkar under dagen.

Hur står det egentligen till med lönsamhet och förräntning, var ska pengarna komma ifrån och hur ser kreditprocessen ut? Det är en fråga som kommer att tas upp på det seminarium som anordnas i veckan på Alnarp.

– Finansieringsfrågorna är alltid viktiga. Men kanske lite extra just i år. Den stora torkan 2018 har lett till att många företag drabbades hårt ekonomiskt vilket kan komma att få följder under flera år framåt. I ett större perspektiv är frågan om hur ekonomin både i Sverige och omvärlden intressant liksom var pengarna som ska lånas ut till lantbruket ska komma ifrån. Vi vill också belysa den förändring som skett i kreditsystemet från 2008 och vad som krävs för att få låna pengar i en ny miljö där resultat, lönsamhet och återbetalningsförmåga betyder alltmer, säger Per Hansson, verksamhetsledare för KCF.

Landshypotek Banks vd Per Lindblad medverkar under dagen bland annat en paneldiskussion om torkan. Bankens treasurychef Åke Källström kommer att prata under temat: Varifrån kommer pengarna som ska lånas ut till svenskt jord- och skogsbruk?  

Seminariet arrangeras av Kompetenscentrum företagsledning och Partnerskap Alnarp den 14 februari, kl. 09.00-16.00 och kommer att direktsändas på webben.

Här ser du sändningen under dagen