Landshypotek Bank sänker boräntor

Landshypotek Bank sänker nu sina bolåneräntor på längre löptider och erbjuder bland annat en bästa ränta på 1,59 % för lån med fem års bindningstid.

Den 1 april justerar Landshypotek Bank sina bundna räntor för flera löptider. Räntan med 3 månader och ett års bindningstid är sedan tidigare ytterst konkurrenskraftig. Banken erbjuder en ränta på 1,25 % (1,26 % effektiv ränta) för bolån till hus med tre månaders bindningstid. Nu justeras räntorna på löptider på mellan tre och tio år, med mellan fem till 30 punkter. Räntan med fem års bindning sänks exempelvis med 20 punkter till en bästa ränta på 1,59 %, för lån med en belåningsgrad upp till 50 %.

– Sedan Landshypotek Bank började med bolån till hus har vi konsekvent erbjudit en riktigt konkurrenskraftig ränta och haft transparenta villkor. Vi justerar räntorna utifrån våra upplåningskostnader. De har nu sjunkit på längre löptider, något vi tycker ska komma kunderna till del, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Med anor från tidigt 1800-tal är Landshypotek Bank en trygg finansaktör. Historiskt sett har banken främst lånat ut till jord- och skogsbrukare, men under hösten 2017 lanserade banken även huslån för privatkunder. Attraktiv ränta erbjuds kunderna utifrån belåningsgrad och bindningstid samtidigt som räntesättningen är densamma för alla bankens bolånekunder. En digital bolåneansökan kan göras när som helst på dygnet och den sökande ser direkt vilken ränta som ges, utan förhandling eller krav på merförsäljning.

Banken har under senaste året haft Sveriges lägsta snitträntor på korta bindningstider. Banken har också växt snabbare än många etablerade aktörer. På drygt ett år har de lånat ut över fyra miljarder kronor i bolån till villaägare över hela landet.

– Det märks att det behövs konkurrens och alternativ för kunderna på bankmarknaden, något som särskilt diskuteras den här tiden. Vi är ett alternativ för villakunder över hela landet med bra räntor men även genom att stå för andra värderingar. Vi är en medlemsägd bank där vårt överskott går till jord- och skogsbrukare runt om i landet, något som möjliggör att vi alla kan ta del av svensk mat, öppna landskap och välskötta skogar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.   

 

De nya listade räntorna som sänks från 1 april:

Räntebindning

Ränta

Effektiv ränta

Förändring

Ändrad

3 år

1,89%

1,91%

-0,05%

1 april 2019

4 år

1,94%

1,96%

-0,10%

1 april 2019

5 år

1,99%

2,01%

-0,20%

1 april 2019

8 år

2,64%

2,67%

-0,25%

1 april 2019

10 år

2,84%

2,88%

-0,30%

1 april 2019

 

 Räntan efter rabatt vid olika bindningstider och belåningsgrader:

 

Belåningsgrad

Bindningstid

≤50% 

≤60%

≤70%

3 mån

1,25%

1,35%

1,45%

1 år

1,28%

1,38%

1,48%

2 år

1,38%

1,48%

1,58%

3 år

1,43%

1,53%

1,63%

4 år

1,53%

1,63%

1,72%

5 år

1,59%

1,69%

1,79%