Porträtt av Cathrina Abjornsson Lindgren

Landshypotek Bank sänker boräntor

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på bolånemarknaden. Banken sänker nu flera av boräntorna och förbättrar sitt erbjudande till en ny bästa ränta på konkurrenskraftiga 1,19 %.

Landshypotek Bank har en öppen räntemodell där ränta erbjuds efter belåningsgrad och bindningstid. Nu sänks flera av de räntor som erbjuds nya bolånekunder, för alla belåningsgrader och med bindningstiderna 3 månader, 1 år och 2 år. Samtidigt möjliggör banken för att fler ska erbjudas bästa räntan på 1,19 % (1,20 % effektiv ränta). Den gäller nu för bolån för nya kunder med upp till 60 % belåningsgrad.

– Vi har sedan vi startade med bolån konsekvent erbjudit en riktigt konkurrenskraftig ränta och haft öppna villkor på marknaden. Vi justerar räntorna efter våra kostnader för upplåningen. Nu har vi chans att erbjuda ännu bättre räntor och dessutom erbjuda vår bästa ränta till allt fler, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Banken har under senaste året i stort haft Sveriges lägsta snitträntor på korta bindningstider. Det bekräftas även när banken nu publicerat snitträntorna för april. Under månaden har banken i snitt lånat ut till en ränta på 1,27 % för bolån med tre månaders bindningstid och 1,29 % för lån med ett års bindningstid.

– Vi har valt ett rakt och enkelt erbjudande som är samma för alla oavsett var man bor. Det går enkelt att ansöka om ett bolån via en digital bolåneansökan som kan göras när som helst på dygnet och den sökande ser direkt vilken ränta som ges, utan förhandling eller krav på merförsäljning, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank, som varit jord- och skogsbrukarnas långivare alltsedan tidigt 1800-tal, bidrar genom sin verksamhet till att jord- och skogsbrukare över hela landet kan förse oss med svensk mat och att vi kan fortsätta ha öppna landskap och välskötta skogar.

– Vi är en annorlunda bank med starka värderingar. Vi vill bidra till ett rikare liv i hela landet och som medlemsägd bank går vårt överskott direkt tillbaka till Sveriges jord- och skogsbrukare. Det innebär att även de villaägare som väljer att ha sina lån hos oss därigenom bidrar till en fortsatt levande landsbygd, förklarar Catharina Åbjörnsson Lindgren.

 

Räntan efter rabatt vid olika bindningstider och belåningsgrader:

 

                                            Belåningsgrad

Bindningstid                         ≤60 %                                 ≤70 %

3 mån                                  1,19 %                                 1,39 %

1 år                                     1,23 %                                 1,43 %

2 år                                     1,33 %                                 1,53 %

3 år                                     1,43 %                                 1,63 %

4 år                                     1,53 %                                 1,72 %

5 år                                     1,59 %                                 1,79 %