Landshypotek Bank sänker räntorna – ny bästa ränta på bolån: 1,09 %

Landshypotek Bank sänker nu samtliga räntor på lån med bindningstider på ett år och längre. Bankens bästa räntor för bindningstider upp till 5 år ligger nu på 1,19 % eller lägre.

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på bolånemarknaden genom att både sticka ut som en annorlunda bank på svensk bankmarknad och ha ytterst konkurrenskraftiga räntor. Nu på onsdag sänker Landshypotek Bank sina bolåneräntor ytterligare på samtliga löptider. För bolånekunder innebär det en historisk möjlighet. Bästa räntan på längre bindningstider är nu densamma eller t.o.m. lägre än den ränta som erbjuds med tre månaders bindning.

– Vi har under en längre tid i jämförelser haft väldigt konkurrenskraftiga utlåningsräntor på korta löptider. Det känns riktigt bra att vi nu kan möjliggöra för bättre ränteerbjudande till villakunder runt om i landet även på längre bindningstider, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Med sänkningarna ligger bankens bästa ränta på löptider från tre månader till fem år på 1,19 % eller lägre. Lägst ränta har nu bolån med tre års bindningstid med en bästa ränta på 1,09 %, och gäller effektiv ränta med en belåningsgrad upp till och med 60 %.

– Vi har som princip att vara konkurrenskraftiga och ta utgångspunkt i kostnaderna för vår upplåning. Nu har våra upplåningskostnader sjunkit på längre bindningstider, vilket vi direkt vill ska komma kunderna till del i form av bättre ränta, fortsätter Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är helt öppen och gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder. Banken sänker nu både listräntor och rabatterna i den helt öppna modell som banken kommunicerar med kunderna.

Även låneräntorna till företagare inom jord och skog och bankens sparräntor justeras.

Landshypotek Bank har en lång tradition av utlåning men är sedan hösten 2017 ny som bolånebank för villakunder. Banken har en trygghet som kommer av lång erfarenhet av att låna ut pengar, konkurrenskraftiga villkor, en enkel och modern digital ansökan, och en strävan efter ett rikare liv i hela landet.

Det har lockat tusentals nya bolånekunder till banken som fortsatt att växa på bolånemarknaden under första halvåret 2019. Landshypotek Bank har nu lånat ut över fem miljarder kronor till svenska villaägare runt om i landet.

Effektiv bolåneränta efter rabatt vid olika bindningstider och belåningsgrader:

  Belåningsgrad  
Bindningstid ≤60%  ≤70% Listränta
3 mån 1,19% 1,39% 1,66%
1 år 1,19% 1,39% 1,65%
2 år 1,19% 1,39% 1,75%
3 år 1,09% 1,29% 1,75%
4 år 1,19% 1,39% 1,75%
5 år 1,19% 1,39% 1,75%

Samtliga räntor och fullständiga förändringar publiceras under morgondagen på vår räntesida för bolån till hus.

För ytterligare information, intervjuförfrågningar och kommentarer, vänligen kontakta:

Jonas Feinberg, presskontakt, mobil. 070-349 24 10 alt. jonas.feinberg@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank:
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en av de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 39 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige.