Kor på äng

Mångmiljonutdelning till landets jord- och skogsbrukare

Landshypotek Bank ägs via Landshypotek Ekonomisk Förening av drygt 39 000 medlemmar verksamma inom jord- och skogsbruk. I samband med att föreningen nu presenterar sin årsredovisning för 2018, föreslår styrelsen en utdelning på 138 miljoner kronor till medlemmarna.

– Landshypotek vilar på ett fundament av starka ekonomiska resultat, stabil tillväxt och god utdelning till sina medlemmarna. Landshypotek Bank utvecklas i rätt riktning som en utmanare på den svenska bankmarknaden, allt under god lönsamhet, ökad utlåning och växande kundantal, säger Per-Olof Hilmér, ordförande, Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek Bank ägs av stora och små jord- och skogsbruksföretagare över hela Sverige. Med lånet till sin jord- och/eller skogsverksamhet via Landshypotek Bank blir kunden också medlem i den ekonomiska förening som äger banken. Utifrån medlemmens insats i föreningen och det resultat som banken gör så får medlemmarna sedan en årlig utdelning.

Mot bakgrund av 2018 års resultat i banken föreslår föreningsstyrelsen att 138 miljoner kronor ska gå till föreningens medlemmar i form av utdelning, vilket motsvarar 8 procent i utdelning på medlemsinsatsen.

Givet att föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag så har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt lämnat drygt 750 miljoner kronor direkt till det svenska jord- och skogsbruket de senaste fem åren. Utdelningen för 2018 klubbas slutgiltigt vid den stämma som hålls i april.

– Vår bank behöver fortsätta växa och utvecklas. Vi bedömer och balanserar utdelningsnivån med det kapital som behövs i den utvecklingen. Vi får nu en god utdelningsnivå, men också möjligheter till tillväxt. Vi är långsiktigt ansvarsfulla ägare utifrån att det behövs en bank för jord- och skogsägare på svensk bankmarknad, säger Per-Olof Hilmér.  

Förslaget följer både bankens och föreningens policy om utdelning. Utdelningsbeskedet framgår av den ekonomiska föreningens årsredovisning och där går det också att läsa mer om föreningens verksamhet och ekonomi.

Årsredovisning 2018 för Landshypotek Ekonomisk Förening

Totalt föreslås att 138 miljoner delas ut till landets jord- och skogsbrukare. Såhär fördelar sig utdelningen över landet (miljoner kronor):

Norr                                              4,3                    

Mitt                                               4,7

Gävle-Dala                                   5,3

Mälarprovinserna                        21,3

Wermland                                     7,9

Örebro                                           8,1

Östgöta                                        20,2

Älvsborg m fl län                          20,6

Småland m fl prov                        18,9

Gotland                                          4,1

Skåne                                           22,7