Landshypotek en del av Nasdaq Sustainable Bond Network

Vi är stolta över att vara ett av de första svenska företagen som går med i Nasdaqs nya globala nätverk för hållbara obligationer.

Plattformen är ett viktigt initiativ för att öka transparensen och göra det lättare för investerare att jämföra obligationer. Den introducerar ett nytt ramverk för rapportering av klimatpåverkan.

För oss är det här ett naturligt steg som signalerar att vi fortsätter vara aktiva på den gröna obligationsmarknaden. Genom att öka synlighet och intresse för det hållbara svenska skogsbruket visar vi på dess nyckelroll för den gröna omställningen, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Under förra året var Landshypotek Bank först i världen med att ge ut en grön säkerställd obligation i svenska kronor som uteslutande finansierar hållbart svenskt skogsbruk.

I november i år följde banken upp det historiska initiativet med en ny grön säkerställd obligation. Också den listades på Nasdaq Stockholm (bilden ovan från klockringningen) och är baserad på det svenska hållbara skogsbrukets bidrag till minskandet av koldioxidhalten i atmosfären samt bevarandet av den biologiska mångfalden.