"Lantbrukare är ett tåligt släkte"

När sommarens torka inte gav med sig och situationen blev värre för varje torr dag fick lantbruket stor uppmärksamhet i media. Många både inom näringen och utanför engagerade sig för de svenska lantbrukarna. Lantbrukarnas Riksförbund har följt torkans konsekvenser noga och gjort många insatser för att stötta lantbrukarna. Palle Borgström, förbundsordförande, menar att torkans konsekvenser blir långsiktiga.

– Vi ser nu att de ohållbara foderpriserna håller i sig och att läget antagligen inte kommer förbättras förrän till nästa skörd. Detta innebär alvarliga problem för lantbruksnäringarna, både på kortoch lång sikt. Bland annat är det en stor grupp som kämpar för att täcka sina löpande kostnader och måste gå till banken för att avvärja akut likviditetsbrist, säger Palle Borgström.

Han menar också att bristen på kapital gör att viktiga investeringar skjuts på framtiden eller helt ställs in.

– Dessa investeringsbortfall kan komma att hämma det svenska lantbrukets utveckling under lång tid framöver.

Palle Borgström menar att höstens lantbrukspanel stärker bilden av torkan som den värsta krisen för lantbruksnäringen på mycket länge: alla kämpar och många går på knäna, men överlag är Sveriges lantbrukare fast beslutna om att ta sig igenom den här krisen. Även om många kände hopplöshet i somras.

– Sedan i våras har väldigt många lantbrukare tvingats leva med en känsla av djup osäkerhet och oro. När det var som torrast i juliaugusti blev läget dessutom kritiskt på många håll i landet och då kunde man känna av en viss hopplöshet. Om man befinner sig i en situation där – ens foderlager håller på att ta slut, vattentillgång sviktar och slaktköerna rör sig bakåt snarare än framåt – så förstår jag verkligen att man känner hopplöshet. Men vi ser också att många är fast beslutna om att ta sig igenom den här situationen, vilket är väldigt glädjande.

Trots att den generella investeringsviljan är låg så svarade en relativt stor grupp att de kommer göra satsningar för att klimatsäkra sin verksamhet. Vilken typ av investeringar tror du man syftar på?

– Ofta handlar det om investeringar i bättre vattenanläggningar, så som reparationer och utbyggnationer av diken och annan dränering, och anläggning av nya vattendammar. Riskhantering är en viktig del av att driva lantbruk och att förbereda sig på mer extremväder låter som en klok och naturlig prioritering för de allra flesta.

Palle menar dock att det är viktigt att poängtera att lantbrukarna inte kan lösa problemen som klimatförändringarna skapar på egen hand.

– Ytterst handlar det om att lantbruk idag har för dåliga marginaler i förhållande till risknivån för att vara hållbart på lång sikt och klimatförändringarna förvärrar problemet.

Trots krisen ser panelen relativt ljust på framtiden, vad tror du detta beror på?

– Lantbrukare är ett tåligt släkte som är vana vid att arbeta under osäkra förhållanden. Varje år är en ny utmaning. Det är många som är fast beslutna om att ta sig igenom den här situationen och ser positivt på framtiden.

Intervjun är en del av Landshypotek Banks Lantbrukspanel Rapporten.