Nu genomför vi förändringar i linje med EU:s nya betaltjänstdirektiv

PSD2 är ett nytt EU-direktiv som syftar till att göra det enklare och säkrare för privatpersoner och företag att utföra och ta emot betalningar. Den nya lagstiftningen är tänkt att öka öppenheten på bankmarknaden, ge bankkunderna större valmöjligheter samt skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

Som kund kommer du från och med den 14 september att kunna ge andra finansiella aktörer än din bank tillstånd att sammanställa kontoinformation och initiera kontoöverföringar från ditt konto hos Landshypotek. Företag som erbjuder dessa tjänster kallas för tredjepartsaktörer och innehar tillstånd från Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES. Det kommer alltid krävas att du identifierar dig med exempelvis BankID, bankdosa eller liknande – så kallad stark kundautentisering.

Här kan du läsa mer om PSD2