Nu hålls stämma i Landshypotek Ekonomisk Förening

På tisdag den 7 maj håller Landshypotek Ekonomisk Förening föreningsstämma. Förtroendevalda från hela landet samlas i Stockholm för dialog om föreningen och den egna bankens utveckling.

Årets stämmotalare är Sven-Erik Österberg, styrelseordförande i Finansinspektionen och landshövding i Stockholms län. Även Åsa Odell, ordförande LRF Kött samt vice ordförande i LRF, talar under stämmodagen.

Landshypotek Bank ägs av ca 39 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Till stämman har fullmäktige valts från regionerna runt om i landet.

Vid stämman presenterar vd Per Lindblad utvecklingen i Landshypotek Bank och resultatet för 2018. Per-Olof Hilmér, ordförande och Gunnar Lans, föreningschef, presenterar utvecklingen i föreningen.

Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2018 och till stämman föreslås att 138 miljoner kronor delas ut till medlemmarna, vilket är 8 % på respektive medlems insatskapital. Det innebär att 138 miljoner går till Sveriges jord- och skogsbrukare för fortsatt utveckling av svenska landsbygder.

Stämman är öppen för valda i fullmäktige, förtroendevalda i Landshypotek Ekonomisk Förening, inbjudna tjänstemän från banken, inbjudna gäster och media.