Fält med hus i bakgrunden

Nya styrelseledamöter i Landshypotek Ekonomisk Förening

Vid föreningsstämman i Landshypotek Ekonomisk Förening valdes Marie André och Rickard Klingberg till nya styrelseledamöter.

Landshypotek Ekonomisk Förening är ägarföreningen för Landshypotek Bank. Föreningen är en av landets större kooperationer och består av 39 000 medlemmarna, som är jord- och skogsbrukare samt låntagare i banken. Tillsammans äger medlemmarna Landshypotek Bank och föreningen ansvarar för medlemsrelationen.

I tisdags hölls stämma och Marie André och Rickard Klingberg valdes då in som nya i föreningens styrelse. Omval gjordes av Erik A Eriksson, Hans Heuman, Per-Olof Hilmér, Kristin Johansson, Lars-Johan Merin och Claes Mattsson. Per-Olof Hilmér omvaldes som styrelseordförande.

Marie André, född 1960, är medicine doktor och legitimerad sjukgymnast på Karolinska Universitetssjukhuset verksam som funktionsenhetschef Barn, Solna. Hon har tidigare under många år haft ett flertal styrelseuppdrag inom skogsföretaget Mellanskog, däribland uppdrag som vice ordförande och som representant i Skogsägarkvinnorna. Boende i Stockholm.

Rickard Klingberg, född 1968, är jägmästare, ledamot i skogskommittén i Sveriges jordägarförbund och tidigare ordförande i Gävle-Dala regionstyrelse i Landshypotek Ekonomisk Förening. Han är idag chef för och delägare i Mackmyra Bruk, och han har tidigare arbetat i olika roller inom bland annat Holmen Paper och TietoEnator Industri. Boende i Gävle.

Vidare beslutades om omval av samtliga poster i föreningens valberedning som därmed fortsatt består av Rickard Axdorff, Peter Borring, Christina Forsgren, Ann-Britt Karlsson, Sören Kihlberg och Christina Dahl. Ann-Britt Karlsson omvaldes till ordförande.

Vid stämman beslutades även bl.a. om årets vinstdisposition, vilket innebar utdelning på 138 miljoner kronor till medlemmarna. Vidare behandlades två medlemsmotioner, där fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.

Läs justerat protokoll, inklusive bilagor.