Oktober rekordmånad för bolåneutmanaren Landshypotek Bank

I oktober passerade Landshypotek Bank totalt 6 miljarder kronor i bolån. Det blev dessutom bolåneutmanarens starkaste månad hittills.

Landshypotek Banks bolån har under hösten haft en kraftig tillväxt. Under de senaste två månaderna har banken beviljat lån för drygt en miljard.

– Vi har under hösten sett en väldigt stark efterfrågan på våra bolån. Många uppskattar oss både som annorlunda bank och våra ytterst konkurrenskraftiga räntor, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Snitträntorna som nu publicerats för oktober visar fortsatt konkurrenskraftiga räntor och också att allt fler passar på att binda vid de historiskt låga räntenivåerna

– I det nya landskapet för bankmarknaden märker vi även allt tydligare att allt fler förväntar sig en bra ränta, men också nånting mer. Jag tror att många idag efterfrågar alternativ där de kan känna sig trygga med att sunda värderingar – som trygghet, långsiktighet, transparens och hållbarhet – är mer än vackra ord. Vi vill att många ska uppskatta och känna sig hemma med vår värdegrund och kultur, fortsätter Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Bank snitträntor bolån oktober 2019

Bindningstid Snittränta %
3 månader 1.24
1 år 1.26
2 år 1.18
3 år  1.09
5 år 1.21

Se alla våra boräntor här

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är helt öppen och gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder. Det har lockat tusentals nya bolånekunder till banken, som under 2019 fortsatt att växa på bolånemarknaden. Landshypotek Bank som så sent som 2017 började sin resa på bolånemarknaden har nu lånat ut över 6 miljarder kronor till svenska villaägare runt om i landet.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en riktig bank sedan 1836 med en äkta värdegrund och tillgång till finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas. Banken har en effektiv kapitaltäckning med ett avancerat IRK-tillstånd för hushållskrediter som omfattar bolånekrediter.