Skogens möjligheter: Skogen klär svenska folket

Skog som blir papper som blir till tyg. Genom att utnyttja kunskap och kompetens inom klassiska svenska industrier kan nu trä förädlas till närodlad textil. Det ger nya affärsmöjligheter för den svenska skogsindustrin och skapar möjligheter för en hållbarare textilindustri genom en rad innovativa lösningar över branschgränser.

Kvinna i skogen

Det mest omtalade samarbetet är det mellan HM och IKEA. Tillsammans med innovatören Lars Stigsson har de bildat företaget TreeToTextile AB med syfte att utveckla nya textilfibrer på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. De använder förnybar skogsråvara i processen och regenererar cellulosa till en textilfiber.

Skogskoncern satsar i projektet

Nyligen anslöt sig även skogskoncernen Stora Enso till partnerskapet och stödjer industrialiseringen av TreeToTextiles produktionsprocess genom att bygga en demoanläggning vid en av deras nordiska anläggningar.

– Vi är glada över att välkomna Stora Enso som samarbetspartner och ser fram emot att dela med oss av det innovativa arbete vi bedriver. Med hjälp av vår nya partner kommer vi att gå in i en industrialiseringsfas. Den nya fibern som vi har utvecklat är både hållbar och produceras till en lägre kostnad, säger Annica Karlsson, styrelseordförande, TreeToTextile AB.

Samarbetets fyra partners delar tron på att det finns en stor marknad för en fiber med bra hållbarhetsprestanda som samtidigt kan produceras till en lägre kostnad.

Hållbar teknik

Produktionsprocessen använder mindre energi och kemikalier, vilket gör den betydligt mer hållbar och kostnadseffektiv jämfört med konventionella tekniker och fibrer.

Tekniken har tidigare testats i Sverige och ska nu skalas upp till en demoanläggning vid en av Stora Ensos nordiska anläggningar. IKEA-gruppen och H&M-gruppen planerar att använda fibern i sina produkter, men syftet är att fler inom branschen ska kunna ta del av denna hållbara fiber.

Tillverkningsprocessen ska i slutändan ge ett material som är mycket likt viskos, vilket är en annan cellulosafiber som ofta blandas med bomull.

– Det går ut på att man löser upp så ren cellulosafiber som möjligt, man tar upp och spinner till en tråd. Det ska man kunna göra med upplösningskemikalier som är så miljövänliga som möjligt, och som används så effektivt som möjligt. Man återvinner den hela tiden, nästan som i ett slutet kretslopp, säger Annica Karlsson.

Skogsglänta

Textilfibern baseras på cellulosa och i framtiden skulle materialet kunna utgå från återvunnen cellulosa, till exempel textilavfall. Stora Enso har redan erfarenhet av den här typen av processer. I bruket Enocell i östra Finland tar man fram dissolvingmassa. Där används främst björk som råvara. 

– Vi är väldigt glada över att vara en del av detta partnerskap och att därigenom kunna bidra till en mer hållbar textilproduktion. Stora Enso producerar dissolvingmassa för textilier baserade på förnybart och spårbart trä från hållbart förvaltade skogar. Det blir spännande att följa industrialiseringen av denna teknik på en av våra anläggningar för att möta den växande efterfrågan, säger Markus Mannström, chef för divisionen för biomaterial på Stora Enso.

– För oss är TreeToTextile en långsiktig investering som vi är övertygade om kommer bidra till ett större kunderbjudande av hållbart producerade produkter till bra priser, säger Erik Karlsson, Investment Manager för hållbart mode på CO:LAB, H&M-gruppen.

– Med Stora Enso som partner får vi industriell kunskap och god kompetens inom cellulosaområdet. Detta, tillsammans med befintlig konsument- och textilkunskap samt entreprenörsanda, tar oss ett steg närmare vårt mål att introducera en ny hållbar lågkostnadsfiber för allmänheten, säger Lena Julle, inköpschef för textil på IKEA of Sweden.

Kemiingenjören Lars Stigsson är uppfinnaren som står bakom idén och har länge ansetts som en framstående entreprenör från Småland. 

– Det är fantastiskt att idén om att nyttja skogsresurser för en mer hållbar textil har utvecklats från labbstadium till en kommersiellt hållbar produkt på bara några år, säger uppfinnaren och entreprenören Lars Stigsson.

Närodlad textil

I Värmland och Dalsland växer tät skog av gran och tall. Denna svenska skogsråvara har processats och förädlats till papper i Nordic Papers och Ahlstrom-Munksjös pappersbruk. Det oblekta och närodlade pappret har därefter skeppats vidare till det textila klustret i Sjuhäradsbygden, där det spunnits till tråd hos Svenskt Konstsilke, för att sedan förvandlas till tyg i stickmaskiner på Textilhögskolan i Borås. På Sjuhäradsbygdens Färgeri har tyget fått en mörkblå kulör, för att slutligen formas till en följsam klänning på Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

Det låter nästan som en saga, men det är en beskrivning av en del av resultatet från projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige – ENTIS” inom BioInnovation, där ett antal parter inom svensk skogs-, pappers- och textilindustri samverkar för att skapa textilproduktion av råvara från massaindustrin.

– ENTIS skapar en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller för biobaserade produkter och tjänster. Detta i kombination med de enskilda exempel som utvecklas och presenteras som proof-of-concept kommer att bidra till att Sverige närmar sig den biobaserade och cirkulära ekonomin. Projektet kommer att leverera kunskap, processer och material inom kategorierna högvolymprodukter för jordbruk, textilmaterial från pappersmaskiner, återvinning av textil, återvinningsbara möbler, samt hållbar biobaserad textilfiber, berättar Anna Wiberg, programchef för Bioinnovation.

Hon menar också att förväntade effekter av projektet är att nya värdekedjor och affärsmodeller för biobaserade material ska etableras i Sverige.

– Det är ett viktigt steg på vägen mot den biobaserade ekonomin, avslutar hon.