Porträtt av Catharina Åbjörnsson Lindgren

Konkurrenskraftiga snitträntor visar på möjligheten att sänka bolånekostnaden

Bolånekunderna fortsätter att leva i en lågräntemiljö. Den ökande konkurrensen på bolånemarknaden gör också att många husägare runt om i landet kan välja att ytterligare sänka sina bolånekostnader. Landshypotek Bank lånade i juni i snitt ut till en ränta på 1,26 procent för bolån med tre månaders bindningstid och 1,24 procent för lån med ett års bindningstid. Banken förbättrade under månaden också sina bästa räntor på lån som är bundna på längre tid.

Efter Riksbankens och bankernas höjning av räntan i december har bolåneräntorna successivt sjunkit. Riksbanken lämnade idag också räntorna oförändrade.

Landshypotek Bank har sedan banken öppnade för bolån konsekvent erbjudit konkurrenskraftig bolåneränta på marknaden, oavsett vilka banken har jämförts med. Det visar sig nu åter när snitträntorna för juni publiceras. Under månaden förbättrade banken dessutom sitt erbjudande genom att sänka de bästa räntorna som banken erbjuder på längre bindningstider.

Banken erbjuder nu bästa ränta på lån med tre månaders bindning på 1,19 procent, med två års bindning på 1,23 procent och tre års bindning på 1,28 procent.

Att se över bolånen är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att spara pengar.

– Kunderna lever i en bra tid för att välja att sänka sina bolånekostnader. Numera är det också lätt att flytta sitt bolån.  Det går att göra digitalt, med start på hemsidan och med direkt besked om vilken ränta du får utifrån ditt individuella lånebehov. Vi hjälper dig sedan med själva flytten, allt utan några krav på merförsäljning eller köp av andra banktjänster, förklarar Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef Landshypotek Bank.

Sedan 1836 har Landshypotek Bank varit en finansiellt trygg aktör som lånat ut till jord och skog. Sedan en tid lånar banken även ut till boende i hus. Banken sticker ut både gentemot de gigantiskt stora bankerna och de nya oprövade aktörerna. Landshypotek Bank har en trygghet som kommer av lång erfarenhet av att låna ut pengar, konkurrenskraftiga villkor, en enkel och modern digital ansökan, och en strävan efter ett rikare liv i hela landet. Det har lockat tusentals nya bolånekunder till banken som fortsatt att växa på bolånemarknaden under första halvåret 2019.

Se Landshypotek Banks snitträntor här