Stort intresse när Landshypotek genomförde årliga serien av regionmöten

Intresset var större än tidigare år när Landshypotek Ekonomisk Förening, en av Sveriges största ekonomiska kooperationer, under en vecka genomförde sina årliga regionmöten.

– Vi är en aktiv bank i tillväxt och det är fantastiskt att kunna möta kunder och medlemmar för att prata om utvecklingen i banken. Mötena är för oss både kundmöten och ägardialoger. Varje år får vi bekräftat att vi har aktiva och intresserade ägare runt om i hela landet. Att vara så nära sina kunder och ägare särskiljer oss och betyder mycket i vår utveckling, säger Per Lindblad, VD på Landshypotek Bank.

Regionmötena är en manifestation av den annorlunda banken som Landshypotek är. Banken ägs av Landshypotek Ekonomisk Förening, som med sina 39 000 medlemmar är en av Sveriges största ekonomiska kooperationer.

Under en vecka möts medlemmar, föreningens förtroendevalda, bankens tjänstemän och andra intresserade för att lyfta aktuella frågor, lyssna till intressanta föredrag och ta del av vad som händer i föreningen och den medlemsägda banken. Regionmöten hölls i år på elva platser, från Älvsbyn i norr till Lund i söder.

I år var intresset större än de senaste åren. Mötena lockade sammanlagt över 1700 deltagare. Det var cirka 200 fler än förra året.

Landshypotek Bank är en aktiv bank för jord- och skogsbruket och som ägare är du givetvis intresserad av utdelningen, som i år föreslås landa på hela 138 miljoner kronor till medlemmarna.  Men det finns även behov av att samlas efter ett extremt år. Torka och bränder gav svåra utmaningar, men samtidigt även till nya samarbeten och en bredare förståelse från allmänheten för sambandet mellan producenterna inom de gröna näringarna och konsumentledet.

– Vi är jord- och skogsbrukarnas bank och jobbar aktivt för att vara nära våra kunder. Sådana här år, med torka och skogsbränder, har alla fått anstränga sig extra. Att vi har gjort det hoppas jag har märkts. Men framförallt har många jord- och skogsbrukare gjort otroligt stora insatser med sina företag, med att hålla djur och växtlighet i en extrem situation. Det kändes väldigt bra att kunna åka runt i landet och tacka för alla de insatserna. Vi har fantastiska lantbruksföretagare i det här landet, konstaterar Per Lindblad.

– Vi delar våra kunders och medlemmars vardag. Regionmötena ger oss en chans att informera om föreningens verksamhet, utdelningen och vår medlemsägda bank, men framförallt är det en möjlighet för lantbrukare att knyta viktiga nätverk i sitt närområde och utbyta erfarenheter. Goda samarbeten har varit en grundsten för oss allt sedan vi bildades 1836. Regionmötena ligger helt i linje med den tanken, säger Per-Olof Hilmér, ordförande, Landshypotek Ekonomisk förening.