Kor på äng

Sveriges jord- och skogsbrukare får dela på 138 miljoner

Landshypotek Ekonomisk Förening beslutade vid dagens stämma att ge 138 miljoner i utdelning till sina medlemmar som alla är verksamma inom jord och skog.

Landshypotek Bank står på en solid grund och fortsätter att växa. Rörelseresultatet för 2018 uppgick till 387,6 miljoner. Vid dagens föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening fattades beslut om att 138 miljoner delas ut till bankens medlemmar, vilket motsvarar 8 procent på medlemmarnas insatser. Låntagarna i Landshypotek Bank kan därmed se fram emot miljonutdelning inom kort.

– Landshypotek Bank är medlemmarnas egen bank. Att vårt överskott går till en fortsatt utveckling av svensk matproduktion, välskötta och produktiva skogar och en levande landsbygd är själva kärnan i vår verksamhet och skälet till att vi finns, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank ägs av ca 39 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst ligger till grund för vad som årligen delas ut till medlemmarna. De senaste sju åren har Landshypotek på det här sättet delat ut över 1 miljard kronor till svenska jord- och skogsbrukare. Årets utdelning på 138 miljoner fastställdes vid den stämma som föreningen höll tidigare idag på Musikaliska i Stockholm.

– Vi bedömer och balanserar utdelningsnivån med det kapital som behövs för att kunna fortsätta växa och utvecklas. Vi får nu en god utdelningsnivå, men också möjligheter till tillväxt. Vi är långsiktigt ansvarsfulla ägare utifrån att det behövs en bank för jord- och skogsägare på svensk bankmarknad, säger Per-Olof Hilmér, ordförande, Landshypotek Ekonomisk Förening.

Såhär fördelar sig utdelningen över landet (miljoner kronor):

Norr                                              4,3                   

Mitt                                               4,7

Gävle-Dala                                   5,3

Mälarprovinserna                        21,3

Wermland                                     7,9

Örebro                                           8,1

Östgöta                                        20,2

Älvsborg m fl län                          20,6

Småland m fl prov                        18,9

Gotland                                          4,1

Skåne                                           22,7