Utlysning av forskningsanslag

Landshypotek Forskningsstiftelse utlyser forskningsanslag om 45 000 kr. Den som ansöker kan vara fysisk eller juridisk person och ska uppfylla kraven enligt stiftelsens stadgar:

Stiftelsen har till ändamål att genom ekonomiska bidrag stödja och främja vetenskaplig kommersiell och företagsekonomisk forskning med inriktning mot det finansiella området samt kooperativ utveckling.

Ansökan skickas senast den 30 september 2019 till:

Landshypoteks Forskningsstiftelse
Regeringsgatan 48
Box 140 92
104 41 Stockholm

Vid frågor kontakta: malin.svedberg@landshypotek.se

Vi ser fram emot din ansökan.

Landshypotek Forskningsstiftelse